- Flere parkeringsplasser i sentrum

Fjellet parkeringshus bør utvides, mener Dag Wiggen.

Fjellet parkeringshus bør utvides, mener Dag Wiggen. Foto:

Artikkelen er over 7 år gammel
DEL

Kjører man bil til Tromsø sentrum, er det gjerne med ett av følgende formål:

  • Man bor der
  • Varetransport
  • Man jobber der og skal ha bilen stående hele dagen
  • Kort opphold for et enkelt ærend
  • Shopping, kultur eller møte av ubestemt lengde

Hvordan møter kommunen de ulike parkeringsbehovene? Beboeren ønsker en fast plass. Kommunen har hundrevis av p-plasser på gategrunn som er reservert for beboere og næringsdrivende. Mange av disse plassene blir nok nedlagt hvis parkeringstunnelen utvides, men i mellomtiden står flere ledig, for eksempel sør i Prestenggata. Varetransportøren behøver ofte ikke p-plass i det hele tatt, han ønsker bare å kunne stanse lovlig for av- eller pålessing, gjerne på strekninger med parkeringsforbud. (Det er bare strekninger med stoppforbud som ikke kan benyttes til varetransport.) Andre ganger må bilen stå noen minutter mens han tar opp ny ordre.

Taper stort

Den som jobber i sentrum vil nok mange prioritere lavt. Men man skal være bra blåøyd eller grønnfarget for å tro at det ikke innvirker på etablering og virksomhet i sentrum at det mangler ansatteplasser. Mange tar bare jobb der det medfølger p-plass, og da taper sentrum stort.

Løsningen kan ligge i utvidelse av Fjellet p-hus. Korttidsparkering er mangelvare i sentrum. Selv med et kort ærend må man konkurrere om p-plassene med dem som har bedre tid og like gjerne kunne ha parkert i parkeringstunnelen.

Kommunen har over 300 utendørs avgiftsplasser, de fleste med lengste tillatte p-tid én time. Hovedbruken er mellom klokken 10 og 17, og på sju timer kan plassene betjene 2100 biler. Men hvis de som har god tid henvises til andre plasser, er det mulig å redusere den tillatte p-tiden til 30 minutter. Plassene kan da betjene over 4000 biler daglig, og de andre vil kjøre rett til langtidsplassene. En undersøkelse i Oslo for noen år siden viste at 30 prosent av sentrumstrafikken var letekjøring.

Bare for å tjene penger

Noen hevder at høy avgift vil begrense parkeringen, men hvis man virkelig trodde på det hadde det for lengst kostet 40 kroner for en time. Nå øker kommunen timesatsen bare for å tjene penger. Og det kan jo være greit hvis det finansierer utvidelse av Fjellet p-hus, ikke ellers. Sentrum hadde ikke klart seg uten private parkeringsaktører, men kommunen behøver ikke å kopiere deres priser og tider. De private skal som kjent bare tjene penger, kommunen skal prøve å få sentrum til å fungere. Da kan man jo spørre hvorfor avgiftsparkeringen begynner allerede klokken åtte, når behovet for regulering først inntrer to–tre timer senere. Oppmyking ville ha vært et positivt signal fra sentrum, det er gjort i andre byer. Og kommunen sparer kontrollutgifter. Det fins neppe saklige argumenter for å beholde avgiftstiden som ble innført i 1978, men jeg setter likevel en tier på at administrasjonen i kommunen vil protestere. Det er som å ta sukkertøy fra en unge.

2000 eller 4000 plasser?

Næringsforeningen og kommunen krangler om hvorvidt sentrum har 2000 eller 4000 p-plasser. For besøkende i sentrum er det lite interessant hvor mange plasser kommunen talte mellom Fylkesbygget og Hansjordnesbukta i 2006, men det høye tallet har blitt en sovepute for kommunen, selv om det omfatter både taxiholdeplasser og reserverte p-plasser. Det er et tankekors at næringslivets representanter i det kommunale utvalget som foreslo ny parkeringsplan for sentrum, selv etablerer seg på Langnes.

I Tromsø omtales sentrum som parkeringsverstingen, til tross for at Transportøkonomisk Institutt betegner det underjordiske p-huset langs hele sentrum med atkomst fra baksiden som genialt.

Langnes har man for lengst gitt opp å styre, men hvorfor reagerer ikke miljøforkjemperne mot universitetet og sykehuset med 2000 p-plasser? Hver morgen forflyttes dobbelt så mange matpakker med bil til dette området som til sentrum, til tross for at ingen bydel ligger bedre til rette for kollektivtransport enn UNN/UiT. Tenk hvilke fine parkområder det kunne ha blitt av alle p-plassene.

Sentrum kommer til å slite lenge med den forestillingen at bilene der er verre enn andre steder.

Artikkeltags