Fire nye år? Nei takk!!

Karlsøy-ordfører Bent Gabrielsen kommer i et åpent brev med sterk kritikk til partifelle og statsminister Jens Stoltenberg.

Karlsøy-ordfører Bent Gabrielsen kommer i et åpent brev med sterk kritikk til partifelle og statsminister Jens Stoltenberg. Foto:

Artikkelen er over 9 år gammel

Åpent brev til statsminister Jens Stoltenberg.

DEL

Jeg har ved flere anledninger forsøk å få deg i tale, både gjennom tillitsapparatet og regjeringsapparatet, uten å lykkes med det, slik at jeg prøver nå et siste forsøk gjennom media.

Jeg er ordfører i den nordligste kommunen i Troms, Karlsøy kommune.

Jeg er ordfører for Arbeiderpartiet, men innser etter hvert at jeg kunne like gjerne representert en lokal bygdeliste, dette skal jeg forsøke å begrunne.

I valgkampen foran siste kommunevalg, var to av de viktigste valgkampsakene for Karlsøy arbeiderparti, likebehandling i tiltakssonen og sikre, samt forbedre, kommunens økonomi. I de tre årene jeg nå har sittet som ordfører i Karlsøy, kan jeg med sikkerhet si at en av de største motstanderne jeg har hatt for disse valgkampsakene er egen regjering.

Eiendomskatt i sjø saken, var det mange kommuner som mistet store eiendomskatteinntekter og flere mistet muligheten for fremtidige eiendomskatteinntekter. Dette for at regjeringen lot seg overtale av lobbyister fra oljenæringen på bekostning av fellesskapets interesser. Noe som blir totalt feil i mitt sosialdemokratiske hjerte. Jeg var nok ikke den eneste arbeiderpartiordføreren som satt med en følelse av en regjering som snudde ryggen til, uten at noen i regjeringen ville møte oss og høre på vår argumentasjon for å sikre fellesskapets interesser.

Jeg tror det som jeg er mest frustrert over er den holdningen jeg har møtt i arbeidet med likebehandling i tiltassonen. Til tross for støtte fra bla. KS Troms og Finnmark, flere regionråd i Troms og Finnmark, Troms og Finnmark arbeiderparti og endatil den tidligere kommunalkomiteen, som var ledet av AP`s Tore Hagebakken, var for en likebehandling. Så har regjeringen motarbeidet dette.

Tilbakemeldinger jeg har fått fra statsministerens kontor når jeg har bedt om et møte eller i det minste en telefonsamtale, er at et møte med Karl Eirik Schjøtt-Pedersen var å regne som et møte med statsministeren, dette til tross for at jeg da hadde gitt tilbakemelding om at jeg mente at Karl Eirik Schjøtt-Pedersen var en av de som motarbeidet likebehandlingen sterkest. Jeg mener at en så viktig sak som likebehandling i tiltakssonen, som har bred støtte helt opp til stortinget, effektivt blir stoppet av få personer i regjering og dette er mildt sakt udemoratisk.

Når jeg nå i tilegg ser etter at statsbudsjettet er lagt fram, at budsjettaperne i landsdelen er ROBEK kommunene Karlsøy og Torsken er vel ikke tilliten til regjeringen styrket.

Jeg mener nå at den sentrale ledelsen i Arbeiderpartiet bør stikke fingeren i jorda og vurdere enten å vike plass for tillitspersoner i partiet som har kontakt med hele partiet, og som ikke trekker stigen etter seg etter hvert som de klatret oppover i partiet, slik at det til slutt blir umulig for grasrota å ytre seg. Eller må ledelsen ta seg selv i nakken og innse at Arbeiderpartiet har lange tradisjoner i å ha en tett dialog med hele partiet også handle ut fra det.

Så på bakgrunn av blant annet disse holdningene i min egen regjering, ønsker jeg ikke å sitte fire nye år som ordfører.

Jeg ønsker fremdeles en samtale med deg, men tror vel ikke at dette brevet vil føre til det.....

Bent Gabrielsen

Arbeiderpartiordfører

Karlsøy

Artikkeltags