Finsk.no - slutt?

Av
Artikkelen er over 10 år gammel

Ser med vantro og beklagelse at manglende bevilgninger er i ferd med å stanse finsk.no.

DEL

Jeg trodde fornorskningsprosessen var et avsluttet kapittel, men det var nok bare ønsketenkning.

Sjøl tilhører jeg den nasjonale minoriteten skogfinner, og sitter i styret for skogfinske interesser i Norge, og vi sliter med noe av det samme. Mange fine ord... og lite ellers. Jeg registrerer også en beklagelig manglende interesse og kompetanse fra de myndigheter som skal administrere og bevilge (les avslå) i saker som gjelder de nasjonale minoritetene.

Nettstedet finsk.no har jeg fulgt med stor interesse. De henvender seg i stor grad til ungdom, og er derfor av stor verdi. Om begrepet kulturelt mangfold skal være mer enn et tomt honnørord, må det omfattende holdningsendringer til... og vilje til å arbeide for minoritetene og ikke mot dem. Sterke ord, men de er ikke vanskelige å bevise.

Vil også minne om at Norge som nasjon har ratifisert Europarådets rammekonvensjon for nasjonale minoriteter, og at det er på høy tid at de tar denne forpliktelsen på alvor.

Så min bønn til de ansvarlige som måtte lese dette er: Gi oss en reell mulighet til å informere om vår kultur og egenart, enten den er kvensk, skogfinsk eller noe annet. Ved å måtte stenge nettsteder på grunn av manglende bevilgninger, er dere med på å sage av den greina der det kulturelle mangfoldet sitter. Jeg ville ikke våge å ta ansvaret for en slik utvikling.

Artikkeltags