Gå til sidens hovedinnhold

Er Fakken vindpark en utopi?

Artikkelen er over 14 år gammel

Protestene langs hele kysten vokser fortsatt mot den planløse utbyggingen av vindmøller som kommer til å prege vår vakre kyst i årene framover hvis utbyggerne/kraftselskapene får det som de vil.

Fortsatt holder de seg fast til at kraftkrisen vil gjøre det tvingende nødvendig å bygge ut vindparker i stor stil. I tillegg bruker NORWEA (norsk vindkraftforening) klimaendringene for å fremme kraftselskapenes utbyggingstrang, ønsker om store statlige overføringer og overskudd av kapital.

Vi ser i avisa Nordlys 21. oktber et leserinnlegg av Kari Fjørtoft, Volda, der det igjen blir hevdet at vindkraftprosjekt kan hindre menneskeskapte dommedager som vil komme i store deler av verden. Det er urimelig og dumt å sette disse tingene opp mot hverandre. Det finnes så mange andre alternative grønne energikilder, men likevel har noen et ønske om å ta store arealer av friluftsområder og trø vindturbiner i hodet på folk. En ting er sikkert, å ødelegge vår siste villmark med vindkraftindustri fører ikke til mindre utslipp av farlige klimagasser.

Skremmende

I programmet Ut i naturen 3. oktober viste NRK1 noen av de skremmende konsekvensene vindkraftindustri fører med seg. Ingen andre steder i verden var havørnbestanden så stor som på Smøla, etter vindkraftutbyggingen viser det seg at urovekkende mange havørn blir slått i hjel av rotorbladene samt at de blir fortrengt fra områdene sine. Norsk Ornitologisk Forening forutså dette men ble ikke hørt.

Vindindustrianlegg krever enorme naturområder. Hvis all planlagt utbygging får konsesjon og blir bygd, vil det være en katastrofe – for dyr, natur, næringsliv, og ikke minst for menneskers helse og trivsel i kyst-Norge. Dette har nå flere og flere fått opp øynene for. Mange blir provosert av at store kraftselskap bare kan komme å ta av våre friluftsområder, mange blir provosert av at folk er kommet sist og blir overkjørt, samt at kapitalen skal ta overhånd over verdier.

Lavutslippsutvalget som la fram sin rapport i høst, følger opp Stortingets målsetting om 3 TWh vindkraft innen 2010, konsesjoner for å nå dette målet er allerede gitt. Under forutsetninger av at regjeringen følger opp Lavslippsutvalgets anbefalinger vil dette innebære umiddelbar stans i nye konsesjoner langs kysten på land.

Utopi?

Blant befolkningen på Østre Vannøy er nå over halvparten imot en vindkraftutbygging på Fakken, hadde det vært folkeavstemning i dag ville det blitt NEI. Aksjonsgruppa er likevel fornøyd med at Karlsøy kommune stiller strenge krav til utbygger/konsesjonssøker Troms Kraft, blant annet så ønskes ikke en senere utvidelse av parken. Sett i lys av at: 1) Regjeringen følger opp Lavutslippsutvalgets anbefalinger, 2) det må 60 vindturbiner til for at Fakken vindpark kan lønne seg, 3) befolkningen er sterkt imot, 4) vern av verdier er viktigere enn kapital, 5) det finnes mange andre alternative grønne energikilder...da må vel Fakken vindpark være en såkalt utopi?