Energibransjen vil på lag med Bjørnøy

Av
Artikkelen er over 11 år gammel

Godt støttet av statsminister Jens Stoltenberg lanserte miljøvernminister Helen Bjørnøy forleden en nasjonal klimakampanje som skal gå over tre år. Departementet har knyttet til seg mange samarbeidsaktører, men ingen fra industrien eller energibransjen.

DEL

Statsråden har døren åpen for at også andre kan delta i klimakampanjen, og da er det naturlig at også energibransjen blir invitert. Om ikke vil vi invitere oss selv til kampanjen for å få ned CO2-utslippene.

Det er det helt naturlig at energibransjen, som står for 37 prosent av jordens samlende CO2-utslipp, blir partner i dette viktige holdningsskapende arbeidet. Det må ikke bli slik at det bare er interesseorganisasjoner som skal komme med innspill til Miljøverndepartementet. Vi som er i tett kontakt med våre kunder, må være en naturlig samarbeidspartner i det videre arbeidet.

Bidrar gjerne

Energibransjen vil gjerne bidra til reduserte CO2-utslipp, og selv om vi er kommersielle aktører vil vi spille på lag med naturvern- og interesseorganisasjoner. Strøm er et lavinteresseprodukt, og mye av fokuset som rettes mot produktet er prisen per kWh. Tiden er overmoden for også å ha fokus på innhold. Det er ikke lenger slik at elektrisk strøm er CO2-fri. I Norge tenker mange at vi utelukkende henter vår elektrisitet fra fornybar energi, men slik er det ikke. En større og større del av vår strøm kommer fra kull, olje og gass, og det er hovedsak dansk kullkraft vi importerer. Dette er energikilder som skader miljøet gjennom CO2-utslipp.

Selvsagt skal energibransjen ha et kritisk søkelys mot seg fra media og andre. Likevel krever jeg å bli trodd på at vi setter miljøet i fokus. Vi har startet et målrettet arbeid, og derfor har vi gitt samtlige kunder Opprinnelsesgaranti på all strøm vi leverte i 2006, en garanti som sikrer alle våre kunder 100 prosent fornybar energi. Dette er energi som i all hovedsak er produsert av vannkraft, men noe kan også komme fra vindkraft eller andre fornybare kilder. Ved kjøp av Opprinnelsesgaranti vil vi stimulerer til økt produksjon av fornybar energi.

Som hånd i hanske

Det låter som musikk i mine ører når statsministeren på NRK sier at vi i Norge må satse mer på fornybar energi. Det passer som hånd i hanske til det arbeidet vi i Ishavskraft, og andre i vår bransje har startet. Hele den norske energibransjen må bidra til holdningsskapende arbeid. Det er viktig å få ned energiforbruket i hver enkelt husstand, og å sørge for at strømmen som brukes kommer fra fornybare energikilder. Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre noe, og jo flere som ønsker å satse utelukkende på fornybar energi, jo bedre er det for vår generasjon og våre barns framtid.

EU har for lengst satt fokuset på CO2-problematikken og har klare målsettinger. I 2020 skal 20 prosent av den totale energimengden i EU komme fra fornybar energi, mens den i fjor bare utgjorde sju prosent. Av all elektrisitet som produseres i EU i 2020, skal 34 prosent være fornybar energi. Dette forteller i klartekst hvilket enormt fokus EU har på fornybar energi.

Gjennom en rekke tiltak skal CO2-utslippene i 2020 reduseres med 20 prosent i forhold til 1990-nivå, og i 2050 skal de være halvert. Disse målsettingene kan kun oppnås med redusert energiforbruk og satsing på fornybar energi.

Bioenergi

I Sverige bestemte de i 1990 å satse på bioenergi og har i løpet av disse årene er bruken av olje til oppvarming mer enn halvert. Svenskene bruker nå mer bioenergi enn det alle vannkraftverkene i Norge produserer. Det er sikkert noe Stoltenberg hadde i bakhodet da han uttalte seg på NRK forleden.

Jeg føler at den sittende regjeringen virkelig tar tak i klimautfordringene. Vi har noe å lære av svenskene og av andre EU-land, men vi må huske at energibransjen i Norge besitter mye kompetanse. Det er vi som har direkte kontakt med våre kunder, og gjennom denne kontakten kan vi drive aktiv informasjon for å senke energiforbruket og redusere CO2-utslippet. Statsråd Bjørnøy må ta imot oss når vi inviterer oss til samarbeid de kommende årene. Vi vil, og kan bidra.

Ishavskraft har tatt standpunkt: Vi vil levere 100 prosent fornybar energi, og tar avstand fra forurensende energi. Lavere CO2-utslipp er bra for klimaet, bra for barna og de framtidige generasjonene. Derfor vil det være riktig at den nasjonale klimakampanjen ledet av Miljøverndepartementet, også knytter til seg aktører i energibransjen. Vår bransje vil bidra til et bedre klima, og det må vi bli trodd på.

Artikkeltags