Dag Skogheim fyller 80

Av
Artikkelen er over 12 år gammel

En av Nord-Norges mest kjente og mest produktive forfattere de siste 30 årene, Dag Skogheim, fyller 80 år på selveste Grunnlovsdagen i år. Hans egen livshistorie er minst like dramatisk som mange av de hverdagsmenneskene han har skildrer i sine skjønn- og faglitterære tekster.

DEL

Dag Skogheims navn og omfattende forfatterskap er uløselig forbundet med begivenhetsrike hendelser i nordnorsk historie. De rundt 30 bokutgivelsene fra hans hånd henter tema og motiver fra arbeiderbevegelsen, andre verdenskrig og tuberkulosens herjinger blant unge nordmenn, særlig i den nordlige landsdelen. En usedvanlig redelig omgang med informanter og historisk kildemateriale ligger bak hans bøker, uansett sjangertilknytning.

Tæringspasient

Skogheim er født i et lite kystsamfunn på Sør-Helgeland i Nordland fylke den 17. mai 1928. Som barn flyttet han med familien til Brønnøysund hvor han vokste opp. I 1943, knapt 15 år gammel, ble han rammet av lungetuberkulose. Først i 1954 kunne han som friskmeldt ta farvel med Grefsen folkesanatorium.

I løpet av de elleve årene hadde han gjennomgått sykdomsbehandlingens mange faser; fra liggekur, via blåsing til store operasjoner. Behandlingen foregikk ved tre ulike tuberkuloseinstitusjoner, før Grefsen var han innlagt ved Vensmoen sanatorium i Saltdalen og ved helseheimen i Namsos. Deler av hans forfatterskap er sterkt preget av erfaringsbakgrunnen som lungesyk.

Gjennombruddet

Som forfatter debuterte Skogheim 42 år gammel med diktsamlingen ¿gagns menneske i 1970. Hans etter hvert mangfoldige forfatterskap omfatter diktsamlinger, romaner, noveller, biografier, sakprosa samt en rekke tidsskriftartikler. I 1975 var hans engasjert ved Hålogaland Teater i forbindelse med stykket Vor Ret vi tar.

Det litterære gjennombruddet kom i 1980 med den dokumentariske romanen Sulis med hovedmotiver fra rallar- og anleggsmiljø på Nordkalotten. Romanen innledet en slags slektskrønike som strakte seg fra begynnelsen av 1900-tallet og fram til 1986 fortalt gjennom fire bøker. Denne såkalte Sulis-Valby-serien er en blanding av fiksjon og historisk virkelighet som fungerer som et bilde av den politiske, økonomiske og sosiale utviklingen i nord.

Sterke kvinneskikkelser

Typisk for det rike persongalleriet i flere av Skogheims bøker er innslaget av markante kvinneskikkelser. Hovedaktørene er ofte uredde kvinner. Her har han dessuten gjort en pionerinnsats ved å trekke fram «Nord-Norges røde døtre» gjennom tre biografier om Ellisif Wessel (1977), Gitta Jønsson (1978) og Kathrine Bugge (1978).

Flere bøker omkring dagliglivet under andre verdenskrig er for en stor grad basert på egne intervjuer med gjenlevende veteraner fra tyske og østerrikske troppestyrker i Nord-Norge under krigen. Hans anvendelse av intervjumateriale og annet kildemateriale er preget av redelighet og innlevelse.

Tuberkulose

Mot slutten av 1980-årene tok Skogheim til å skrive bredt anlagte bøker den tabubelagte folkesykdommen tuberkulose. Han skrev om sykdommens som sosialt, kulturelt og medisinsk fenomen og om sine personlige erfaringer som tæringspasient. Disse bøkene var basert på en omfattende innsamling av intervjumateriale blant sykepleiere, leger og pasienter. Særlig for Sanatorieliv fra 2001 om tuberkulosens kulturelle avleiringer høstet Skogheim stor anerkjennelse.

Arkivsakene, billedmaterialet og intervjuene som Skogheim systematisk har samlet inn i forbindelse med sitt arbeid, er donert til forskningsinstitusjoner i Bodø og Tromsø

Formidleren

Gjennom et langt liv har Skogheim vært flittig benyttet som foredragsholder, petitkåsør og intervjuobjekt av en lang rekke lag og foreninger, så vel som av aviser, TV og radio. Sjenerøst har han alltid stilt sin erfaringsbakgrunn og innsamlede kilder til disposisjon for andre. Skogheim er kjent som en meget omgjengelig, jovial, engasjert og samarbeidsvillig støttespiller.

For sitt forfatterskap har Dag Skogheim mottatt flere priser. Ved åpningen av LO-kongressen 9. mai 2005 ble Skogheim hedret med LOs kunstnerpris for sitt allsidige og lange virke.

Jubilanten feirer sin store dag sammen med sin livsledsager Rannveig Holt ved parets bopel i Levanger. På vegne av Skogheims mange venner i Tromsø sender jeg de beste ønsker for dagen og framtiden.

Artikkeltags