Barnehus styrker barns rettssikkerhet

Av
Artikkelen er over 12 år gammel

Barn som har vært utsatt for overgrep har ikke hatt godt nok tilbud i Norge fram til i dag. Derfor vil Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet etablere fem barnehus – to i år og tre til neste år, for å sikre at barn både får bedre rettssikkerhet og får et bedre oppfølgingstilbud etter å ha vært utsatt for overgrep.

DEL

Det har vært svært viktig for oss å intensivere innsatsen mot vold og overgrep mot barn. De nye barnehusene skal gi et helhetlig tilbud, og vil inneholde både en ny modell for dommeravhør og medisinsk undersøkelse, samt gi hjelp, omsorg og behandling til barn som har vært utsatt for seksuelle overgrep, vold eller vært vitne til vold og mishandling i nære relasjoner.

Vårt mål er dessuten at barnehusene skal bli sentre for å styrke kompetansen også hos andre organer som arbeider med barn som politi, helsepersonell, psykologer, bistandsadvokater og undervisningspersonale. Foreldre og andre pårørende skal også få råd og veiledning. Huset er tenkt som et sted der ekspertene kommer til barna, ikke omvendt. Det betyr at barna skal slippe å forklare seg flere ganger for mange ulike instanser. På den måten vil vi redusere de store mørketallene innen overgrepssaker.

Landsdekkende tilbud

I første omgang etableres barnehusene i Bergen (Barnehuset Bergen) og Hamar (Barnehuset Hamar). Tre nye vil etableres i 2008, blant annet i Kristiansand og Tromsø. Vi sikrer dermed dette som et landsdekkende tilbud. I alle byene vil det etableres samarbeid med de regionale volds- og traumesentrene i helseregionene.

I tillegg styrker vi politiets arbeid mot vold og overgrep. Fra 2008 skal det være familievoldskoordinatorer i 100 prosent stilling i samtlige av landets politidistrikter. I tillegg skal vi etablere team i de største politidistriktene som skal arbeide med volds- og overgrepssaker og som også skal kunne bistå andre politidistrikt i dette viktige arbeidet.

Høyre svikter

Det er først og fremst Redd Barna som skal ha æren for at barnehusene nå etableres. Organisasjonen har hatt et langvarig og sterkt engasjement for å sikre barns sikkerhet, og lanserte først ideen. Dette ble videre fulgt opp av SV og stortingsrepresentant Inga Marte Thorkildsen, som i 2004 fremmet forslag om å etablere barnehusene. Vi registrerer at Høyre prøver å lage et poeng av at det har tatt lang tid å etablere barnehusene, men kan bare konstatere at Høyre ikke løftet en finger for å få dette viktige tilbudet på plass da partiet satt i regjering fram til 2005.

Fra vi inntok regjeringskontorene har barnehusene og arbeidet mot vold og overgrep hatt høyeste prioritet for oss, og derfor styrker vi arbeidet i politiet mot vold og overgrep med ti millioner kroner, og styrker bevilgningene til barnehus med 5,5 millioner kroner i statsbudsjettet for 2008. I tillegg legger vi inn 44 millioner kroner for å styrke rettighetene til fornærmede og pårørende og bedre hjelpetilbudet for kriminalitetsofre. Ofre for kriminalitet, særlig barna, som er de svakeste i samfunnet, har krav på bedre rettssikkerhet. Derfor vil dette arbeidet fortsatt være svært viktig for oss. Barn skal tas på alvor, føle seg tatt på alvor og oppleve at voksne tror på dem.

Artikkeltags