Aspakers bortforklaringer

Av
Artikkelen er over 12 år gammel

E. Aspaker og T. Olsen fra Høyre skriver i innlegget «Bjørnen sover ikke» i Harstad Tidende 1.august om aktuell forsvarspolitikk. Førstenevnte følger opp 8. august etter at hennes standpunkter har blitt sterkt imøtegått 31. juli av områdetillitsvalgt i Norsk Offisersforbund for Troms og Finnmark Pål B. Nygård.

DEL

Han uttaler seg i klartekst om «det fordums forsvarsvennlige partiet Høyre». Innleggene har også stått i Nordlys. Selv hadde jeg et innlegg i HT 2. og Nordlys 6. august som viser SVs holdning og standpunkter i disse spørsmåla.

Mangel på selvkritikk

Høyre og Aspakers selvskryt forundrer meg all den tid Nord- Norge har blitt ribba for forsvarsarbeidsplasser og beredskap av hovedsaklig borgerlige regjeringer det siste tiåret. Man har vært alt for ettergivende for Forsvarsledelsens ønsker og innfall. At hovedtrekka i norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk tradisjonelt har vært og til dels ennå er delt av de borgerlige og AP, endrer ikke dette faktumet.

Aspaker er forøvrig en mester i å skyve ansvaret for alt som går galt her i landet over på alle andre enn sine venner på høyresida. Hennes evne til sjølkritisk refleksjon og ydmykhet over egen og partiet Høyres innsats er lite imponerende. Som sedvanlig opptrer hun svært forutsigbart og retter skytset mot SV for tingenes iboende tilstand, et parti som i hvert fall ikke kan tillegges ansvar for dagens forsvarsstruktur.

Forsvarets ressursbruk

At det bare er å pøse på med penger når Forsvarsledelsen krever det, og dermed så kommer alt til å gå på skinner, synes å være gjennomgangsmelodien til Høyre. Var det ikke en ide at noen snarest begynte å stille strengere krav til måten Forsvaret forvalter milliardene på? Det er overraskende at et parti som ellers er svært kritisk til bruk av offentlig midler er såpass spandabelt og servilt når det kommer til Forsvarsledelsens retorikk. Et kritisk sideblikk på Forsvarets virksomhet avdekker jo kjapt at mangel på styring fra politisk hold har vist seg å slå direkte negativt ut. Ingen andre statsetater har vel skusla bort milliarder på en slik ødslig og planløs måte som Forsvaret. Riksrevisjonen har påpekt forholdet. De seneste investeringer på Rødbergsodden fort og torpedobatteriet i Malangen er grelle eksempler i så måte. Hadde slikt skjedd andre plasser hadde noen for lengst fått en fot i baken.

Når lekkasjer nå antyder at Forsvarsledelsen gjennom Forsvarsstudien 2007 vil fjerne 1000 stillinger i Rogaland, vet man ikke om man skal le eller gråte. Det er jo ikke lenge siden svært mange ble til gjennom ei nedbygging av bl.a. Forsvarets Overkommando i Nord- Norge. Skal de nå nordover igjen der de vitterlig burde holde til sett i et militærstrategisk perspektiv? Det hører forresten med til bildet at SV var imot ribbinga av Reitan i Bodø til fordel for Jotta og Stavanger sjøl om en av SVs sentrale aktører den gang var rogalendingen Langeland. Det synes uansett som om Forsvaret har en svak langsiktig planlegging, og ikke ser at stadige omstillinger skaper utrygghet og er unødig kostbart.

Fei for egen dør

Innlegget i HT av områdetillitsvalgt Pål B. Nygård i NOF var informativt og klargjørende både for den senere tids utvikling av Forsvaret i nord og Høyres rolle i dette. Heretter bør Aspaker og Høyre feie for egen dør før de anklager andre for påstått dårlig politikk og manglende troverdighet. Oppslutninga Høyre fikk i Troms ved siste stortingsvalg burde også mane til en smule varsomhet og gjennomgang av egen praksis. Det er ikke slik at gjentar man en påstand lenge nok blir den sann. Ei heller skal man undervurdere folks politiske hukommelse og gangsyn. En smule respekt for at vanskelige saker ofte har flere sider og at politiske motstandere har hederlige motiver lønner seg også på sikt.

Internasjonalt fredsarbeid

Som ei opplysning til Høyre kan nevnes at vi i SV ikke skjemmes over noe hva gjelder vår forsvars- og sikkerhetspolitikk verken i nåtid eller fortid. Vi utgjør et troverdig og helhetlig alternativ hvis standpunkter i disse sakene har vunnet stadig større oppslutning det siste tiåret. Til forskjell fra Høyre legger vi i tillegg til forsvaret av norsk suverenitet stor vekt på å aktivt arbeide for nedrustning og fred. Vi ønsker ikke en stadig større våpenproduksjon i Norge som bidrar til USAs opprustning av tvilsomme venneregimer i urolige verdenshjørner. Vi tror heller ikke det er klokt og framtidsretta av Nato å ruste opp tidligere sovjetstater i Russlands randsone. Slikt gir bare grobunn for økt oppslutning om nasjonalistiske, militaristiske og udemokratiske krefter i det russiske samfunnet. Til forskjell fra Høyre legger vi videre sterk vekt på å bygge opp FN til å kunne bidra til fred og nedrustning slik intensjonen med FN opprinnelig var. Sammen med andre nordiske land og land som Sør- Afrika, India, Brasil, New Zealand, Spania, Tyskland og Japan tror vi at vi kan bidra i så måte.

Artikkeltags