Ap-Helga plyndrer bilistene

Av
Artikkelen er over 10 år gammel

Blant annet til VG-nett har Helga Pedersen sagt at Frps samferdselspolitikk er en trussel mot distriktene. Frp foreslår større bevilgninger til rassikring, veibygging og innføring av gratisferjer i samtlige fylker. Dette handler om en politisk prioritering fra Frp. Vi vil satse mer på samferdsel enn regjeringen. Derfor framstår angrepet fra Ap som både pussig og panisk.

DEL

Helga Pedersen angriper i samme sak også Frp for å foreslå for store påplussinger på samferdselsbudsjettet. Det virker ikke som om Aps nestleder er helt enig med seg selv. Først mener hun at vi ikke bevilger nok til distriktene, så angriper hun oss for at vi foreslår for store bevilgninger.

Stortinget behandlet torsdag 11.6.2009 innstillingen til ny Nasjonal Transportplan 2010–2019. I planen foreslår Frp å bygge 2300 kilometer ny motorvei i Norge. Mens regjeringen vil bruke 219 milliarder kroner på vei innen 2019, vil Frp bruke 300 milliarder kroner mer enn regjeringen på vei i samme periode. Frp vil bruke 60 milliarder kroner mer enn regjeringen på tog innen 2019.

Frp la fram et helt eget forslag til transportplan som inneholdt alle forslagene partiet går inn for i hvert enkelt fylke. For de åtte store transportkorridorene der vi finner landets stamveinett vil Frp bruke mer til vei enn regjeringen og Helga Pedersen vil. I alle fylkene der vi finner øvrige riksveier vil Frp bruke mer til vei enn Helga Pedersen vil. Hun flytter dårlige riksveier til landets fylkeskommuner og lar derved distriktene overta ansvar og regning for statens veier.

Aps nestleder Helga Pedersen beskylder Frp for å drive «Donald Duck-politikk». Sannheten er at Ap vil gamble 350 mrd. kr. på et lyntog i Sør-Norge. Det blir ikke et lyntog for distriktene. Sannheten er at Ap avviser mer bruk av penger til veg i distriktene fordi Ap heller vil bygge lyntog i sentrale strøk. Sannheten er at Ap sender nye ekstraregninger til bilistene og til bilbrukerne over hele landet.

I regjeringspartienes forslag til ny Nasjonal Transportplan ligger det 60 mrd.kr. i bompenger. Sammen med et avbetalingstillegg på 15 mrd.kr. for å kjøpe vei på avbetaling vil Ap innkreve 75 mrd.kr. i ekstraskatt for å bygge veier over hele landet.

Jernbanesatsingen til Ap skal foregå i sentrale Østlandsstrøk og uten en eneste krone i bompenger! Sannheten er at Ap opptrer som en omvendt Robin Hood. Ap-Pedersen krever ekstra penger til den pengerike statskassen om det skal bli mer veier i distrikts-Norge.

Ap framstår ikke bare som en trussel mot distriktene – de framstår også som en trussel mot bilistene.

Artikkeltags