Å henge bjella på katten II

Av
Artikkelen er over 10 år gammel

Jeg takker Margit Hansen Krone for en oppfølging av mitt leserinnlegg om tiltakssonen. Hun gir en historisk oppsummering av hvordan og hvorfor sonen ble opprettet. Det har vært vanskelig å få gjennomslag for denne saken i regjeringer fra 1990 fram til i dag. Hvorfor saken har fått stå uløst så mange år, er fortsatt uklart for meg. Det ligger noen regjeringer bak oss med brutte lovnader.

DEL

Margit Hansen Krone sitt innlegg bekrefter at intensjonen med tiltakssonen var at den skulle gjelde for både Nord – Troms og Finnmark. Snart 20år er gått, og det har vært liten bevegelse i saken. En liten innrømmelse til Storfjord og Karlsøy i 2008 i form av småkommunetilskudd ga oss håp om at vi var i gang med å fullføre intensjonen med lik behandling i sonen. Oppfølginga har vært ullen i forhold til konkrete lovnader. Vi setter nå vår lit til at saken gis en klar føring i kommuneproposisjon som vedtas 19. juni. Det må bevilges midler. Vi kan leve med at det vedtas en gradvis opptrapping av tilskuddene.

Jeg etterlyste noen å henge bjella på i forrige innlegg. Siden sist har jeg vært på Stortinget og snakket med Rolf Reikvam (SV) i kommunal- og regionalkomiteen og Lena Jensen (SV) fra Troms om denne saken. Da fikk jeg klarhet i at våre representanter ikke har vært propp i forhold til denne saken. De ønsker å kjempe for saken videre og prøver å finne måter å løse saken på, for eksempel en opptrappingsplan.

Jeg har også fått vite at det ble vedtatt en uttalelse på SVs landsmøte i mars 2009, fremmet av Nordland, Troms og Finnmark SV. I denne står det klart og tydelig at: «Offentlig sektor utgjør en større andel av sysselsettinga i Nord-Norge enn ellers i landet. SV vil prioritere ei ytterligere styrking av kommuneøkonomien. Nord-Norgestilskuddet må opprettholdes, og kommunene i Nord-Troms må bli en fullverdig del av tiltaksområdet.» SV sine stortingsrepresentanter er forpliktet til å følge opp landsmøtevedtak.

Jeg syns dette møtet på Stortinget var oppklarende i forhold til mine betenkeligheter til valgkamp for SV. SV har for liten oppslutning til å vinne alle kamper i regjering, men jeg vet at de har prøvd og prøver i denne saken. Jeg vil avvente den videre behandling av saken politisk, men denne kampen skal vi vinne sammen i Nord-Troms. Vi får nå i neste omgang se hvem som får hengt på seg bjella og sitter igjen med storeslem.

Artikkeltags