På han igjen...

Det er en årlig øvelse i lokalavisene, og vi gjør den igjen.
Publisert