Jakter unge digitale hoder

Ruben og Marius vil gjøre gamere til gull for bedrifter som trenger digital kompetanse.