Han har vært plaget av sykdom den siste tiden og tilbrakt mye tid på UNN. På tur hjem fra sykehuset ville ikke kroppen mer, og han gikk ut av tiden etter en tøff periode. Willy mistet nemlig sin kone for noen måneder siden, og dette, kombinert med egen sykdom, gjorde den siste tiden krevende for ham.

Willy Widding vil bli husket som en dyktig og pliktoppfyllende fagarbeider innen typografien. Han begynte som typograflærling i Nordlys i juni 1949. Etter fire års læretid ble han ansatt som typograf, og Nordlys forble hans arbeidsplass helt til han ble pensjonist i 1998.

Han opplevde store endringer i yrket – fra bly-produksjon via off-sett-teknikk til dagens moderne dataverden. Nordlys var «halve livet» for Willy. Ved siden av familien var det jobben som opptok ham – en jobb hvor han krevde nøyaktighet både av seg selv og andre. I mange år var det hans oppgave å «brekke om» annonsesidene, som det het på fagspråket.

Det var Willy Widding som besørget at alle annonser som skulle inn i avisen ble plassert på riktig plass. I en tid hvor sosiale medier og elektroniske avisutgaver ikke var påtenkt, var annonsemengden meget stor og kravene til nøyaktighet streng. Willy sørget for at bestilte annonser kom dit de skulle.

Hans engasjement for avisen viste han da han nærmet seg pensjonsalder i 1998. Han ble bedt om å fortsette noen måneder etter at han kunne gå av og bli pensjonist, grunnet arbeidssituasjonen, som det het. Det sa Willy Widding ja til, og hjalp både avisen og sine kolleger i en vanskelig periode bemanningsmessig. Det illustrerte den kjærligheten Willy hadde til Nordlys som arbeidsplass.

Willy Widding var et samfunnsengasjert menneske. Han hadde klare holdninger til hvordan samfunnet bør behandle sine eldre, og senest i vinter skrev han et leserbrev i byens aviser hvor han kritiserte Tromsø kommune for mangelen på sykehjemsplasser.

Willy Widding vil bli husket som en av de som brukte hele sitt yrkesliv for å gjøre Nordlys til en så god avis at den skulle bli lest ikke bare i Tromsø, men over hele landsdelen.

Han var en av bærebjelkene i det mangfoldige arbeidet det er å gi ut en moderne dagsavis, og vil bli minnet som en både arbeidsom, humørfylt og meget pliktoppfyllende medarbeider.

Hvil i fred, Willy.