Wilhelmsen innrømmer etter ny smell: - Jeg har ikke kontroll, men jeg har oversikt

Ordfører Gunnar Wilhelmsen erkjenner at tallene i økonomiraopport 1 ikke er lystig lesning.