WEB-TV: Se intervjuet med politiinspektør Einar Sparboe Lysnes.