I en ny videoreportasje er Gorm på ridetur sammen med dyrlegen som i hestekretser har fått heltestatus for sitt over 40 år lange arbeid med å ta vare på den utrydningstruete, nordnorske hesterasen. Geirmund Vik og gårdbruker Kristen Klefstad i Vesterålen regnes som rasens redningsmenn.

I dag driver den pensjonerte veterinæren Dalvesia gård i Nordreisa sammen med sin kone Birgit Dorothea Nielsen, også hun veterinær og like frelst på hest. I Stall Reisa har paret 15 lyngshester som brukes til en rekke aktiviteter, bl.a. turistridning gjennom familiebedriften Lyngshestlandet.

Hvert år blir det født ett - tre føll på Dalvesia. Slik bidrar gården til å holde oppe en populasjon som fortsatt er sårbar.

Se videoreportasjen: