«Æsj! Skandale!»

Tyske medier var ikke nådige mot nordmennene som bød fram hvalkjøtt på Internationale Grüne Woche (IGW) i Berlin.

Skandaleoppslagene i en rekke store aviser overskygget det som skulle bli en salgsfremmende offensiv for norske delikatesser på den internasjonale messa for sjømat og landbruksprodukter.

Tyske journalister reagerte

Det var den tyske avisen B.Z. som slo alarm overfor tyske myndigheter, etter at en reporter oppdaget hvalkjøtt blant smaksprøvene som ble bydd fram på den norske standen.

En rekke andre medier hang seg på med bred og offensiv dekning av det kulinariske bruddet på tysk lov. Import og salg av hvalkjøtt er ulovlig i Tyskland som i resten av EU.

Messa i Berlin startet 17. januar. Smaksprøvene av gravet hvalkjøtt ble bydd fram mot betaling over flere dager, før de tyske journalistene konfronterte selgerne og fadesen ble avslørt. Onsdag kveld ble salget stanset og kjøttet fjernet fra utstilingen. Tysk tollvesen dukket opp og beslagla de resterende 2,5 kilo.

Kjøtt fra Fjord Norge

Norge var reprsentert på IGW med tre delegasjoner på felles stand; Fjord-Norge (vestlandet), Trøndelag og Nord-Norge.

Det var utstillerne fra vestlandsgrupperingen Fjord-Norge som hadde tatt med sju kilo hvalkjøtt til Berlin - i god tro.

- Vi visste ikke at dette var uovlig, forklarer en pinlig berørt leder for Fjord-Norge-delegasjonen, Kari Birgitte Melvær Wiig, i det tyske web-tv-intervjuet du kan se over artikkelen.

Samme forklaring har lederen for den norske standen, Arne Andreas Rød, gitt til VG.

– Vi ante rett og slett ikke at det var et forbud, så dette har vi gjort i veldig god tro, sier han.

Også Rød måtte stille opp skandaleintervju med B.Z.

Innovasjon Norge beklager

Innovasjon Norge, som er ansvarlig for den norskedeltakelsen på IGW, gikk lørdag ut med en offentlig beklagelse for å ha innført hvalkjøtt til Tyskland.

– Dette skulle ikke ha skjedd, og vi kan bare beklage denne feilen, sier pressetalsmann Kjetil Svorkmo Bergmann.

Ifølge Innovasjon Norge ble hvalkjøttet før festivalen oppført på deklarasjonslistene til både arrangørene og tollvesenet, uten at noen reagerte.

Tromsømannen Petter Markussen var deltaker i delegasjonen fra Nord-Norge på IGW. Han synes det som nå er blitt kjent som "hvalkjøttskandalen" burde vært unngått.

- Burde være godt kjent

- Alle som jobber med markdsføring av norsk mat i utlandet bør være kjent med forbudet mot hvalkjøtt. Dette kan vi jo ikke selge andre steder enn i Japan.Det er synd at denne negative saken har fått så stor oppmerksomhet i mediene, på beskostning av alt det andre som ble vist fram, sier han.

Markussen tror imidlertid ikke publikum på messa bet seg spesielt merke i det norske hvalkjøttet, før saken ble slått opp i mediene.

- Men det er klart at medieomtalen ble litt ødeleggende for hele den norske deltakelsen. Tyskerne skiller nok ikke så nøye mellom de ulike regionene som var representert. Bortsett fra denne "skandalen" mener jeg Norge gjorde et veldig godt inntrykk. Messa hadde rundt 700.000 besøkende. Det var et enormt trøkk, sier Markussen.

Reker, laks og rein fra Nord-Norge

På den nordnorske avdelinga av Norges stand ble det for øvrig bydd fram rundt 5.000 smaksprøver av lyngenreker, ost fra Lofoten, rein fra Varanger samt elg og laks fra Dyrøymat, for å nevne noe.

Petter Markussen, markedssjef i Olav Aakre Bama og styreleder i Tromsø matfestival, klarer ikke å hisse seg opp over tysk aversjon mot hvalkjøtt.

- Det får bare være som det er. Vi må nesten forvente at folk i andre land, fjernt fra vår kultur og våre mattradisjoner, har et annet syn på hvalfangst enn de fleste normenn, sier han.

Svært liten eksport

Norge er medlem av den internasjonale hvalfangstkommisjonen IWC, men har reservert seg mot deler av den internasjonale hvalfangstkonvensjonen, som innførte stans i all kommersiell fangst av hval.

I 1993 gjenopptok Norge kommersiell fangst av vågehval under et nasjonalt forvaltningsregime basert på Vitenskapskomiteens modell - såkalt forskningsfangst.

I 2001 ble det fastsatt en forskrift om eksport av vågehval til Island, Japan og Færøyene. Eksporten er svært begrenset.

Strafferamen for slag av hvalkjøtt i Tyskland er for øvrig fem års fengsel. Innovasjon Norge slipper trolig unna med en bot. Ifølge Dagens Næringsliv har organisasjonen Whale and Dolphin Conservation Society (WDC) reagert på lovbruddet med krav om strengere kontroller både hos tollvesen og arrangører.