Det beste fra 2013: Når Kvænangsfjellet stenger er landet delt i to. Se video!