Faren ville sette grenser for guttens dataspilling, men satte feil grense for seg selv. Nå får sønnen erstatning

Retten finner det bevist at faren gikk utover de kraftanstrengelsene som kan aksepteres i oppdragelsesøyemed, og dømmer han derfor til å betale erstatning til sønnen. Mannen slipper imidlertid unna fengselsstraff for volden.