Vegtrafikksentralen i nord melder at et vogntog har fått stans på E6 på sørsiden Kvænangsfjellet.

- Nordgående trafikk må være oppmerksom.

Saken oppdateres