Frode Henriksen og Ragnhild Lakseide Berglund fikk barn 14. desember 2016

Verdens fineste lillebror kom til verden på UNN Tromsø 14.12.16, Mikael og Sara er stolte storesøsken! Eskil veide 3880g og var 53cm. Tusen takk til jordmor Malin som tok imot meg i Tromsø, og til jordmødrene på fødestua Finnsnes som passet på oss dagene etter fødsel. Stolte foreldre er Frode Henriksen og Ragnhild Lakseide Berglund

    DEL
{{score.total_count}}
Linda Isaksen Olsen og Chris-David Edwards har fått barn
Linda Isaksen Olsen og Chris-David Edwards
Berit Bye Wilhelmsen og Jon Magnus Amundsen har fått barn
Berit Bye Wilhelmsen og Jon Magnus Amundsen
Gitte Jensen og Thomas Berg Iversen har fått barn
Gitte Jensen og Thomas Berg Iversen
Siri Norvang og Øystein Solbakken har fått barn
Siri Norvang og Øystein Solbakken
Helle Lejon og Einar Brage Thorsteinsson har fått barn
Helle Lejon og Einar Brage Thorsteinsson
Lone Olsen og Audar Dyrkoren har fått barn
Lone Olsen og Audar Dyrkoren
Monica Sørensen og Christian Andre Johnsen har fått barn
Monica Sørensen og Christian Andre Johnsen
Marita Skogmo og Kristian Elsebø har fått barn
Marita Skogmo og Kristian Elsebø
Linn Marstrander og Martin Søbstad Amundsen har fått barn
Linn Marstrander og Martin Søbstad Amundsen
Sandra Hansen og Morten Levin Hansen har fått barn
Sandra Hansen og Morten Levin Hansen
Karl Fredrik Rønbeck og Cecilie Rønbeck har fått barn
Karl Fredrik Rønbeck og Cecilie Rønbeck
Victoria Hovig Frigland og Sigurd Mathiesen Hald har fått barn
Victoria Hovig Frigland og Sigurd Mathiesen Hald