Deg og meg

Simone og Felicia Solem er 15 år
Simone og Felicia Solem er 15 år
Amalie kristine er 11 år
Amalie kristine er 11 år
Frida Rinaldo er 20 år
Frida Rinaldo er 20 år
Sverre Larsen er 70 år
Sverre Larsen er 70 år
Johannes Melhus er 3 år
Johannes Melhus er 3 år
Thea Marie Einan Nordgård er 15 år
Thea Marie Einan Nordgård er 15 år
Oliver Haug er 14 år
Oliver Haug er 14 år
Neleta Cathrina Karlsen er 20 år
Neleta Cathrina Karlsen er 20 år
Oscar Berdrup er 13 år
Oscar Berdrup er 13 år
Emilian Ares Henriksen er 2 år
Emilian Ares Henriksen er 2 år
Josefine V. Henriksen er 3 år
Josefine V. Henriksen er 3 år
Johanne Størkersen er 50 år
Johanne Størkersen er 50 år
Katrine Strøm og Alexander Rydland Hansen har fått barn
Katrine Strøm og Alexander Rydland Hansen
Anna og Jon Rikard S. MacDougall har fått barn
Anna og Jon Rikard S. MacDougall
Christin Mørkved og Kristian Støback Wilhelmsen har fått barn
Christin Mørkved og Kristian Støback Wilhelmsen
Silje Grødahl Olsen og Tord Mørk Johansen har fått barn
Silje Grødahl Olsen og Tord Mørk Johansen
Marte og Charles Pettersen Aasvang har fått barn
Marte og Charles Pettersen Aasvang
Kristin Myrli Kvistad og Karl Martin Thomassen har fått barn
Kristin Myrli Kvistad og Karl Martin Thomassen
Subash og Roshani har fått barn
Subash og Roshani
Monika Eriksen og Stian Sæthre har fått barn
Monika Eriksen og Stian Sæthre
Caroline Eilertsen & Ørjan Eilertsen har fått barn
Caroline Eilertsen & Ørjan Eilertsen
Linda Andersen og Christer Ravnå har fått barn
Linda Andersen og Christer Ravnå
Marie Sollied Halvorsen og Andre Sørensen har fått barn
Marie Sollied Halvorsen og Andre Sørensen
Joachim Sund Vågsholm og Kristina Karlstrøm har fått barn
Joachim Sund Vågsholm og Kristina Karlstrøm
Julie og Håkon Skog har giftet seg
Julie og Håkon Skog
Silje-Kristine Manin Evang og Marius Vollan Austad har giftet seg
Silje-Kristine Manin Evang og Marius Vollan Austad
Julie M. Andreassen og Håkon R. Skog har giftet seg
Julie M. Andreassen og Håkon R. Skog
Astrid og Ørjan Segtnan Clausen har fått barn
Astrid og Ørjan Segtnan Clausen