Lørdagsuniversitetet: Kardemommebys justismord

Lørdag 16. mars kl.13:00-14:00
Lillescenen, KulturHuset i Tromsø
TromsøÅpne kart
kart
Er den gode vilje tilstrekkelig, eller trengs rettssikkerhet også? Tvangsspørsmål i eldreomsorg, skole, barnevern og psykiatri er stadig aktuelt. Disse institusjonene er alle preget av «den gode vilje». Men det er ikke alltid at mennesker, enten det er elever eller pasienter handler slik det forventes. Dermed må ansatte, med de beste intensjoner, tidvis bruke tvang. I denne populærvitenskapelige forelesningen vil førsteamanuensis Marius Storvik diskutere forholdet mellom den gode vilje og rettssikkerhet. Med Kardemommeby som eksempel vil han hevde at Politimester Bastian er en diktator, at Kardemommeby er et diktatur og at Kasper, Jesper og Jonathan aldri skulle vært fengslet. Velkommen til lørdagsuniversitetet. Gratis inngang.