Alene: Afghanske barn på flukt

Torsdag kl.20:00-22:00
Tromsø bibliotek og byarkiv
TromsøÅpne kart
kart
Internasjonalt seminar! Mange barn har flyktet til Norge helt alene, og lever nå med midlertidig eller uavklart oppholdstillatelse. Hvordan har disse barna det egentlig? Hvordan blir de møtt av det norske systemet? Hva kan Norge gjøre for å gi disse barna bedre omsorg og ivaretakelse? Hva kommer til å skje politisk på flyktning- og asylfeltet i 2019? Mange av barna som flykter alene kommer fra Afghanistan, som er det nest farligste landet i verden for barn. Likevel sender Norge barn og ungdom tilbake til Afghanistan. Hva skjer med barna som blir returnert til Afghanistan? Hva skjer med barna som rømmer for å unngå å bli returnert? INNLEDERE: Rebecca Jafari er fotograf og forfatter av Redd Barna-rapporten «Tanker om tilbake – barn om unges tanker om retur til Afghanistan» (2018). Hun stod bak utstillingen «Først og fremst barn», hvor publikum gjennom fotografi, tekst og lydfil fikk et innblikk i en annerledes barndom på asylmottak. Jafari vil blant annet videreformidle barnas tanker om Afghanistan, ventetiden, avslag og retur. Anne Marit Rasmussen er universitetslektor ved UiT, Institutt for barnevern og sosialt arbeid i Harstad. Hun er medlem i Støttegruppa Tromsø og verge for barn som har flyktet alene til Norge. Rasmussen vil blant annet fortelle historiene til barna hun har vært verge for, og hva som har skjedd med dem etter at de flyktet til Norge – og fra Norge. Arrangementet er gratis og åpent for alle. Arrangør: Redd Barna og Støttegruppa i Tromsø Internasjonalt Seminar er Nord-Norges største debattforum for internasjonale spørsmål. Det arrangeres ukentlige seminarer hver torsdag kl. 20-22 på Tromsø bibliotek og byarkiv i perioden februar-april og september-november. Seminarrekken er et samarbeid mellom byens humanitære organisasjoner, solidaritetsorganisasjoner og studentorganisasjoner, er støttet av Tromsø kommune og koordineres av FN-sambandet Nord og UiT Norges Arktiske Universitet.