Hva er samisk litteratur?

Torsdag 20. september kl.18:00-19:00
Tromsø bibliotek og byarkiv
TromsøÅpne kart
kart
Hva innebærer det å være en samisk forfatter? Vi inviterer til debatt med forfatter Sigbjørn Skåden, forfatter og forlegger Rauni Magga Lukkari og sametingsrådsmedlem Silje Karine Muotka i panelet, med Kristin Bjørn som ordstyrer. Samisk litteratur er mangfoldig. Samiske forfattere skriver på mange ulike språk. I tillegg til de samiske språkene nordsamisk, sørsamisk, og lulesamisk, skriver flere forfattere, som til tross for sin samiske bakgrunn ikke behersker samisk, på majoritetsspråket. I Norge er den historiske bakgrunnen hundre år med fornorskingspolitikk fra den norske statens side. I våre naboland finnes det samiske forfattere som skriver på svensk, finsk og russisk. Siden Samisk Forfatterforening ble grunnlagt i 1979 og frem til forrige årsmøte har alle samiske forfattere kunnet bli medlem av foreningen. På siste årsmøte ble det bestemt at kun forfattere som skriver på samisk kvalifiserer til medlemskap. I debatten etter vedtaket har behovet for reint samiskspråklige møtepunkter, slik som nettopp foreninger forbeholdt samisktalende, blitt holdt frem. Andre stemmer har stilt spørsmål ved om medlemskriterier knyttet til samisk språk er egnet til å styrke og utvikle den samiske litteraturen. Hva er samisk litteratur, hva innebærer det å være en samisk forfatter? Hvilke behov har samiske forfattere? Hvilke behov har den samiske litteraturen? Hvilket forhold står samisk språk og samisk litteratur i? Vi tar den overordnede debatten på Tromsø bibliotek og byarkiv. 20 . september 2018 fyller Norsk Forfattersentrum 50 år. Debatten er en del av feiringen av 50-åringen, som markeres med arrangementer på hvert av Norsk Forfattersentrums fem avdelingskontor. Med: Sigbjørn Skåden er samiskspråklig forfatter fra Skånland, med mangslungen språklig praksis. Han debuterte som poet med den diktsamlingen Skuovvadeddjiid gonagas som han selv seinere gjendiktet til norsk. Han har skrevet ytterligere en diktsamling og en bloggroman på nordsamisk, hvorav bloggromanen er oversatt til norsk, og en faktabok for barn som kom i både norsk og nordsamisk utgave. Hans siste utgivelse er den norskspråklige romanen Våke over dem som sover (2014). Rauni Magga Lukkari er fra Utsjok, og bor nå i Tromsø. Hun er poet, dramatiker, gjendikter og driver forlaget Gollegiella, som gir ut bøker på norsk, nordsamisk, sørsamisk lulesamisk og finsk, i tillegg til tospråklige bøker. Lukkari skriver selv på nordsamisk. Flere av bøkene hennes er seinere gjendiktet til norsk, eller utgitt som tospråklige utgaver. Kristin Bjørn er daglig leder av Ferske scener. Hun arbeider som dramaturg, instruktør og skjønnlitterær forfatter. Hun ble nylig tidenes første mottaker av Arbeidsstipend for nordnorske forfattere. Silje Karine Muotka er sametingsrepresentant og medlem av Sametingsrådet. Gratis inngang! Arrangementet er støttet av Fritt Ord