Samtaletilbud - for kreftrammede

Torsdag 27. september kl.13:00-14:30
Vardesenteret på UNN
TromsøÅpne kart
kart
SAMTALETILBUD Vardesenteret og prestetjenesten samarbeider om temasamlinger. Temamøtene skal handle om det som kan være vanskelig å snakke om, men som alle mennesker møter gjennom sine liv. Vi ønsker å gå rett på sak og snakke åpent, men ikke på en dyster og sentimen- tal måte. Vi tenker det skal være rom for den gode samtale, mellom høyt og lavt. Hver temasamling begynner med en kort innledning. Livsglede og livsmening – når livet endrer seg 30/8. kl 1300–1430 Smerte – en naturlig del av livet, eller noe som skal overvinnes? 27/9 1300–1430 Døden – felles for alle, men så vanskelig å snakke om 25/10 1300–1430 Fellesskap – hvordan være sammen i krevende dager? Dato kommer på vardesenteret.no 1300–1430 Påmelding til Vardesenteret tlf. 465 41 197 For mer info. https://kreftforeningen.no/vardesenteret/sentersider/unn-vardesenteret/