Artic Urban Conference

Torsdag 12. januar til fredag 13. januar
Carion Hotel The Edge, Tromsø
Kaigata 6, TromsøÅpne kart
kart
I Tromsø 12. og 13. januar 2017. Glem parkeringshus i Storgata. Glem rush-trafikk langs havnepromenaden og gjennomfartsårer gjennom sentrum. Tiden da vi bygger byer for biler er definitivt over. Fremtidens byer bygges for mennesker som skal bo tett og trives. Dette er en radikal endring i måten å tenke byutvikling på og det er lett for myndigheter og utbyggere å trå feil på veien til bedre byer å bo i. Moderne byutvikling krever en balanse mellom visjon, kunnskap, mot og godt samarbeid for å drive fram disse store, bærekraftige prosjektene. Under Arctic Urban Conference bringes spennende foredragsholdere med erfaring fra nasjonale og internasjonale byutviklingsprosjekter til Tromsø. Gitt kompleksiteten og utfordringene i å lykkes med morgendagens byer må selve planleggings- og byggeprosessene endres. Samhandling og gode verktøy for disse prosessene er nøkkelen til suksess. Alle, spesielt de som bor i den nordlige regionen, og som arbeider med by-utvikling inviteres til å delta. Inspirerende og lærerike foredrag fra anerkjente fagfolk er en perfekt start på det nye året! Nettverksbygging og hyggelig samvær med planleggere, politikere, utbyggere, arkitekter, kulturarbeidere eller bare engasjerte borgere - alle er velkommen. Les mer her: http://www.arcticurban.no/