Open Arctic: Den store havdebatten

Mandag 23. januar kl.20:00-21:15
Hålogaland Teater
Teaterplassen 1, TromsøÅpne kart
kart
214 skal
Norge er en havnasjon. Havet har spilt en viktig rolle i hele landets historie og vil spille en desto mer sentral rolle i årene som kommer. Om kort tid vil Regjeringen lansere sin havstrategi og havmelding. Samtidig har opposisjonen sterke meninger om hvordan vi kan bli enda bedre på hav. Et sentralt spørsmål i dette bildet er: hvem skal eie havet? Havressursloven sier at Norges fiskeriressurser er allemannseie, men er det slik i realiteten? Det kan se ut til at rettighetene til utnyttelse av våre fiskeriressurser er samlet i hendene til et fåtall redere og finansinstitusjoner. Er dette riktig? Dersom dette stemmer, er det nødvendigvis et problem? Hva skal til for at fordelingen av havressursene skal bli mer rettferdig? Hvordan skal vi sikre at fiskeriressursene kommer hele landet, og ikke bare de rikeste, til gode? Arctic Frontiers og Avisa Nordlys inviterer til folkemøte og debatt. Moderator: Skjalg Fjellheim, Politisk Redaktør, Avisa Nordlys. Paneldeltakere: Per Sandberg, Fiskeriminister (FrP) Torgeir Knag Fylkesnes, Stortingsrepresentant fra Tromsø (SV) Tanja Hoel, Adm. Direktør, Sjømatklyngen, The Seafood Innovation Cluster Jan Roger Lerbukt, Daglig leder, Hermes Rederi Liv Holmefjord, Direktør, Fiskeridirektoratet Paul O. Jensen, Fisker og styremedlem, Norges Råfisklag Edel Oddny Elvevoll, Dekan ved Fakultetet for biovitenskap, fiskeri og økonomi, Universitetet i Tromsø Jan-Gunnar Winther, Direktør, Norsk Polarinstitutt Arrangementet inngår i serien, Open Arctic, som er en debattserie med fokus på temaer som angår Tromsø og byens befolkning. Alle arrangementene er åpne og gratis. Velkommen til debatt!