Hva er innholdsmarkedsføring?

Innholdsmarkedsføring er et kommersielt annonseprodukt. Det betyr at det er en kommersiell aktør som skaper innhold som er av interesse for personer som virksomheten ønsker å nå ut til. Til dette kjøper de kommersiell markedsføringsplass i nettavisers annonsebilag, skilt fra redaksjonelt innhold.

God innholdsmarkedsføring gir leserne ny kunnskap og gode opplevelser. Gjennom dette bygges en relasjon mellom virksomheten og leseren, og virksomhetens omdømme og profil utvikles. Innholdet skal gi en merverdi for leseren, uavhengig av om man ønsker å forta kjøp. Innholdsmarkedsføring bruker tekst, bilder og eventuelt video som fortellerverktøy.

Hvorfor innholdsmarkedsføring?

For 100 år siden var det kontroversielt at avisen trykte annonser i avisen. Ved introduksjon var det for mange uvant. Siden det framgikk tydelig at annonsene ikke var redaksjonelt innhold, ble dette en viktig funksjon for lokalavisen av to årsaker. Det handlet om at lokalavisen kunne utvikle en arena som samlende torgfunksjon, en arena som førte til at lokale næringsdrivende nådde ut til sine kunder med sitt budskap. Derigjennom kunne de skape grunnlag for sin virksomhet og lokale arbeidsplasser.

I tillegg utgjorde annonsene for avisen viktig finansiering av journalistikk, samtidig som redaksjonell uavhengighet ble opprettholdt. Over tid har markedsføringen utviklet seg på mange måter, og særlig den digitale revolusjonen har åpnet for nye løsninger. Vår avis ønsker å utvikle seg med lokale annonsører, og gjør dette ved å tilby markedsføringsløsninger som gir annonsørene god effekt.

Innholdsmarkedsføring er i ferd med å etablere seg som et virkningsfullt markedsføringsprodukt i både internasjonale og nasjonale medier. Gjort på riktig måte, er det vår oppfatning at dette er et godt og viktig produkt som også lokale annonsører skal få tilgang til.

Hvordan ser vi forskjell?

Innholdsmarkedsføring er et rent kommersielt produkt. Redaksjonen i vår avis har ingenting med dette å gjøre. Derfor er det også viktig at leserne ser og forstår forskjellen på redaksjonelt og kommersielt innhold. Kravet til slikt skille understrekes tydelig i de etiske retningslinjene for medier, kalt Vær Varsom-plakaten, og særlig punkt 2.6.

Kommersielt innhold skal være tydelig merket. Dette er hos oss gjort med merking på forsiden, med ordet «Annonse» i bildet. Ved å klikke på saken, kommer leseren til en side som er vesentlig annerledes i utforming enn redaksjonelt innhold. Toppen av siden er merket med «Annonsebilag», og øverst i teksten ligger en merking av at innholdet er innholdsmarkedsføring. Virksomheten som er avsender av budskapet er tydelig merket med logo.l.

Tydelighet

For vår avis er det viktig at leserne umiddelbart ser og forstår forskjellen på innholdsmarkedsføring og ordinært redaksjonelt innhold. Akkurat som for 100 år siden er avisens redaksjonelle integritet og uavhengighet er usedvanlig viktig for oss. Dersom noen opplever at skillet og merkingen er utydelig, vil vi høre det så snart som mulig. Det er viktig at lokalavisen kan tilby gode og effektive markedsføringsprodukter, men vi vil ikke gjøre det på bekostning av vår troverdighet.

Lukk

– Vi jobber for å få unger som undrer, utforsker og er nysgjerrige på verden

Annonse fra Lenvik Kommune

Barnehagene i Lenvik er ikke som andre barnehager. Lenvik satser offensivt på barn og unge i kommunen. Realfag og livsmestring er noe av det fyller dagene til de yngste. Nå søker de flere dyktige og fremtidsrettede barnehageansatte.

Senja kalles ofte «et Norge i miniatyr». Dette bildet er også beskrivende for det pedagogiske tilbudet i Lenvik-barnehagene. 

– Vår nære tilgang på variert natur og lokalt næringsliv gir oss et unikt tilbud i de ulike barnehagene. Fra kystbarnehagene på utkanten av Senja med tilgang til fiskeri, barnehager som blant annet følger høstjakt på elg, til sentrumsbarnehager med tilknytting til byliv og natur, sier styrer Inger-Lise Tøllefsen.

Dette er noe av det Lenvik tar med seg inn i neste års kommunesammenslåing når Lenvik, sammen med Berg, Torsken og Tranøy, blir til Senja kommune.

Unger som er nysgjerrige på verden

Lenvik kommune er del av en nasjonal satsing på realfag. Allerede i barnehagen legges grunnlaget for å forstå hvordan verden henger sammen gjennom praktiske mikroprosjekter tilpasset barn. 

– Vi jobber for å få unger som undrer, utforsker og er nysgjerrige på verden, forklarer styrer, Inger-Lise.

Mikroprosjekt-metoden skaper en læringsarena for barna for å forstå sammenhenger i naturen. Målet med mikroprosjektene er å tenne interessen og skape nysgjerrighet på verden rundt oss gjennom å eksperimentere med elementer verden er skrudd sammen av. 

– I Lenvik-barnehagen skal vi være aktive og kreative ute sammen med ungene. Gjennom aktiv bruk av naturen legger vi til rette for mangfoldige naturopplevelser og gir barna gode muligheter for mestring.

Med denne tilnærmingen ser man også utdanningsløpet fra barnehage til videregående i sammenheng. 

Se ledige stillinger nederst i saken. 

Rammevilkår for livsmestring

Lenvik-barnehagene har særskilt fokus på at de voksne skal fremme livsmestring og livsglede hos barn.

– Vi vet at fysisk aktive unger lærer seg å mestre og håndtere utfordringer i hverdagslivet. Vi skal fremme barns fysiske og psykiske helse i barnehagen, forklarer Inger-Lise.

Barnehagene i Lenvik skal skape barn som vil stå støtt i møte med framtida. For å få dette til trengs det varme og tydelige voksne. Dette skal farge alt arbeid som gjøres i barnehagene. 

– Fysisk aktive barn lærer seg å håndtere og mestre utfordringer i hverdagslivet. Vi skal ha kunnskap om og bevissthet rundt barns psykiske helse. Derfor legger vi også til rette for ro og hvile i løpet av dagen, sier hun. 

Vil du bli en del av dette?

Lenvik kommune er Barnebyen og satser offensivt på å skape gode oppvekstsvilkår. Planlagte etableringer i kommunen vil generere private og offentlige investeringer for om lag en milliard kroner de neste par årene. Kommunen og regionen vil oppleve en enorm vekst, og i utviklingen er tilbudet til barna et viktig prioriteringsområde.

Den nye kommunen blir en av Norges fremste innen havbruk og sjømat, og har i tillegg et mangfold av næringsbedrifter innen industri, handel og reiseliv. Senja kommune vil få ca. 15000 innbyggere og har mange aktive og livskraftige bygder og tettsteder. Byen Finnsnes er regionsenteret i Midt-Troms, og vil bli kommunesenter i den nye kommunen.

Når det nå lyses ut ledige stillinger i barnehagene, søkes det personer som kan utvikle Lenvik- og Senjabarnehagene i tråd med kommunens satsinger. De søker deg som ønsker å være med på utviklingen av et område og en region det er godt å arbeide og bo i – i flotte omgivelser og en vakker natur.

Ledige stillinger i Lenvik kommune

Oppvekst – barnehage

Pedagogisk leder og styrerassistent Søknadsfrist: 28.04.19

7 Pedagogiske ledere Søknadsfrist: 28.04.19

6 Barnehagelærere Søknadsfrist: 28.04.19

2 Rektorer Søknadsfrist: 21.04.19

2 Miljøterapeut/Miljøarbeider Søknadsfrist: 29.04.19

Pianopedagog Søknadsfrist: 10.05.19

Helse og omsorg

Avdelingsleder OGT Søknadsfrist: 08.05.19

Overlege Søknadsfrist: 05.05.19

2 Fastleger Søknadsfrist: 19.05.19

Sykepleier Søknadsfrist: 28.04.19

Helsesykepleier Søknadsfrist: 05.05.19

Plan og tekniske tjenester

Kommunalteknisk GIS-Ingeniør Søknadsfrist: 06.05.19

Renholder Søknadsfrist: 15.05.19

Redaksjonen i Nordlys har ingen rolle i produksjonen av dette innholdet