Hva er innholdsmarkedsføring?

Innholdsmarkedsføring er et kommersielt annonseprodukt. Det betyr at det er en kommersiell aktør som skaper innhold som er av interesse for personer som virksomheten ønsker å nå ut til. Til dette kjøper de kommersiell markedsføringsplass i nettavisers annonsebilag, skilt fra redaksjonelt innhold.

God innholdsmarkedsføring gir leserne ny kunnskap og gode opplevelser. Gjennom dette bygges en relasjon mellom virksomheten og leseren, og virksomhetens omdømme og profil utvikles. Innholdet skal gi en merverdi for leseren, uavhengig av om man ønsker å forta kjøp. Innholdsmarkedsføring bruker tekst, bilder og eventuelt video som fortellerverktøy.

Hvorfor innholdsmarkedsføring?

For 100 år siden var det kontroversielt at avisen trykte annonser i avisen. Ved introduksjon var det for mange uvant. Siden det framgikk tydelig at annonsene ikke var redaksjonelt innhold, ble dette en viktig funksjon for lokalavisen av to årsaker. Det handlet om at lokalavisen kunne utvikle en arena som samlende torgfunksjon, en arena som førte til at lokale næringsdrivende nådde ut til sine kunder med sitt budskap. Derigjennom kunne de skape grunnlag for sin virksomhet og lokale arbeidsplasser.

I tillegg utgjorde annonsene for avisen viktig finansiering av journalistikk, samtidig som redaksjonell uavhengighet ble opprettholdt. Over tid har markedsføringen utviklet seg på mange måter, og særlig den digitale revolusjonen har åpnet for nye løsninger. Vår avis ønsker å utvikle seg med lokale annonsører, og gjør dette ved å tilby markedsføringsløsninger som gir annonsørene god effekt.

Innholdsmarkedsføring er i ferd med å etablere seg som et virkningsfullt markedsføringsprodukt i både internasjonale og nasjonale medier. Gjort på riktig måte, er det vår oppfatning at dette er et godt og viktig produkt som også lokale annonsører skal få tilgang til.

Hvordan ser vi forskjell?

Innholdsmarkedsføring er et rent kommersielt produkt. Redaksjonen i vår avis har ingenting med dette å gjøre. Derfor er det også viktig at leserne ser og forstår forskjellen på redaksjonelt og kommersielt innhold. Kravet til slikt skille understrekes tydelig i de etiske retningslinjene for medier, kalt Vær Varsom-plakaten, og særlig punkt 2.6.

Kommersielt innhold skal være tydelig merket. Dette er hos oss gjort med merking på forsiden, med ordet «Annonse» i bildet. Ved å klikke på saken, kommer leseren til en side som er vesentlig annerledes i utforming enn redaksjonelt innhold. Toppen av siden er merket med «Annonsebilag», og øverst i teksten ligger en merking av at innholdet er innholdsmarkedsføring. Virksomheten som er avsender av budskapet er tydelig merket med logo.l.

Tydelighet

For vår avis er det viktig at leserne umiddelbart ser og forstår forskjellen på innholdsmarkedsføring og ordinært redaksjonelt innhold. Akkurat som for 100 år siden er avisens redaksjonelle integritet og uavhengighet er usedvanlig viktig for oss. Dersom noen opplever at skillet og merkingen er utydelig, vil vi høre det så snart som mulig. Det er viktig at lokalavisen kan tilby gode og effektive markedsføringsprodukter, men vi vil ikke gjøre det på bekostning av vår troverdighet.

Lukk

– Å gi omsorg til andre mennesker er den viktigste jobben i hele verden

Annonse fra Lenvik Kommune

Johanne Havnes Jørgensen jobber som sykepleier i Lenvik – en kommune som for alvor satser på utvikling av gode helsetjenester. Jørgensen ønsker seg dyktige og motiverte kolleger, når Lenvik nå søker nye medarbeidere og sommervikarer innenfor helse og omsorg.

– For meg er det å ha ansvar for og gi omsorg til andre mennesker, den viktigste jobben i hele verden, sier Johanne Havnes Jørgensen. 

Allerede som 17-åring kom Jørgensen inn i sykehjemstjenesten. Hun jobbet åtte år som vikar ved Rossfjord sykehjem. I dag er hun utdannet sykepleier. 

– På sykehjemmet så jeg betydningen av den jobben som gjøres. Det ga mersmak. Det gir meg så utrolig mye å se hva min omsorg kan utgjøre for livskvaliteten til andre mennesker, sier hun.

Se ledige stillinger i Lenvik kommune nederst i artikkelen.


I 2020 blir Lenvik, sammen med Berg, Torsken og Tranøy, til Senja kommune. 

Den nye kommunen blir en av Norges fremste innen havbruk og sjømat, og har i tillegg et mangfold av næringsbedrifter innen industri, handel og reiseliv. Senja kommune vil få ca. 15000 innbyggere og skal skape tjenester innbyggere kan være stolte av. 

Byen Finnsnes er regionsenteret i Midt-Troms, og vil bli kommunesenter i den nye kommunen. Her har er det et eget distriktsmedisinsk senter med 26 ulike helsetjenester. En blanding av kommunale-, interkommunale- og spesialisthelsetjenenester. De leverer daglig tjenester ute i vanlige hjem i tillegg til sine 13 egne institusjoner.

Mennesker i fokus

I fremtiden vil kommunen trenge flere ansatte for å ivareta ansvaret for helsetjenestene. Lenvik jobber målrettet for å gi bedre tjenester og mer kvalitet i møte med mennesker. Jørgensen har aldri tvilt på yrkesvalget sitt.

– Å være sykepleier er et variert arbeid. Ingen dager er like, du vet aldri om det blir en hektisk eller rolig dag på jobben. Det vil bestandig være behov for omsorgspersoner og ikke minst sykepleiere, fastslår hun.

For Jørgensen var det viktig å mulighet til å kunne ta desentralisert sykepleierutdanning på Finnsnes, og dermed kunne kombinere jobb, skole og familie. 

– Jeg kunne relatere det faglige til det jeg i praksis jobbet med ved siden av utdanningen. Det ga meg en bedre forståelse av innholdet i studiet, sier hun.

MENINGSFYLT: Lenivk Kommune satser på utvikling av gode helsetjenester. Omsorgsarbeid gir mening, sier Johanne Havnes Jørgensen.

Velferdsteknologi som virker

Lenvik kommune har investert i mobil omsorg som gir de ansatte tilgang på nødvendig og relevant informasjon om det aktuelle helsebildet. Det har helsearbeiderne tilgjengelig til enhver tid gjennom et medbrakt nettbrett. Det fører til at de ansatte alltid stiller forberedt, også i akutte og uforutsette situasjoner i hjemme der de leverer tjenester. 

Kommunens egne institusjoner er utstyrt med sensorteknologi og trygghetsalarmer som kan tilpasses den enkeltes brukers individuelle behov. Dette gir trygghet og ivaretar behov på en mer individuelt tilpasset måte enn tidligere. 

Gjennom å utnytte velferdsteknologi får de ansatte mer tid til å fokusere på friskliv og livsglede for eldre. Fremover vil Lenvik bruke sin utviklingskraft i helse og omsorg til å skape tjenester som gir brukerne verdighet og rom for å leve et selvstendig liv i eget hjem. 

Et viktig løft for utviklingshemmede

Et viktig satsningsområde for kommunen er å bedre hverdagen til utviklingshemmede. I løpet av høsten 2019 vil kommunen ferdigstille Stjerneboligen, en investering som skal gi nevnte gruppe et betydelig løft i tjenestetilbud. Med Stjerneboligen får tjenesten for utviklingshemmede (TFU) en ny og moderne boenhet spesialtilpasset for tjenestegruppens individuelle behov. 

STJERNEBOLIGEN: Arkitekttegning av bygget som forventes ferdigstilt høsten 2019.

Bygget vil bestå av åtte leiligheter med fellesareal og personalfasiliteter. Stjerneboligen blir utstyrt med moderne velferdsteknologi og en rekke hjelpemidler. Den nye boligen vil gi brukere større grad av selvstendighet samtidig som den letter arbeidshverdagen for personalet. 

Ønsker du en jobb eller et sommervikariat som gir mening? Bli en del av den spennende utviklingen i Lenvik kommune!

Ledige stillinger i Lenvik kommune

Sommerjobber 2019

Oversikt over alle ledige sommerjobber. Søknadsfrist: 24.03.19 

Helse og omsorg

Ergoterapeut ved områdegeriatrisk tjeneste. Søknadsfrist: 15.03.19 

Sykepleier ved Finnsnes omsorgssenter. Søknadsfrist: 03.03.19 

Sykepleier Livsglede ved Finnsnes omsorgssenter. Søknadsfrist: 03.03.19 

Helsefagarbeider og assistenter ved Finnsnes omsorgssenter. Søknadsfrist: 03.03.19

Fagleder helsestasjon og skolehelsetjenesten. Søknadsfrist: 15.03.19

Oppvekst og kultur

Styrer Rossfjord barnehage. Søknadsfrist: 07.03.19

Tekniske tjenester

Konsulent Eiendomsskatt og matrikkel. Søknadsfrist: 03.03.19 

Eiendomsrådgiver. Søknadsfrist: 03.03.19 

Redaksjonen i Nordlys har ingen rolle i produksjonen av dette innholdet