Hva er innholdsmarkedsføring?

Innholdsmarkedsføring er et kommersielt annonseprodukt. Det betyr at det er en kommersiell aktør som skaper innhold som er av interesse for personer som virksomheten ønsker å nå ut til. Til dette kjøper de kommersiell markedsføringsplass i nettavisers annonsebilag, skilt fra redaksjonelt innhold.

God innholdsmarkedsføring gir leserne ny kunnskap og gode opplevelser. Gjennom dette bygges en relasjon mellom virksomheten og leseren, og virksomhetens omdømme og profil utvikles. Innholdet skal gi en merverdi for leseren, uavhengig av om man ønsker å forta kjøp. Innholdsmarkedsføring bruker tekst, bilder og eventuelt video som fortellerverktøy.

Hvorfor innholdsmarkedsføring?

For 100 år siden var det kontroversielt at avisen trykte annonser i avisen. Ved introduksjon var det for mange uvant. Siden det framgikk tydelig at annonsene ikke var redaksjonelt innhold, ble dette en viktig funksjon for lokalavisen av to årsaker. Det handlet om at lokalavisen kunne utvikle en arena som samlende torgfunksjon, en arena som førte til at lokale næringsdrivende nådde ut til sine kunder med sitt budskap. Derigjennom kunne de skape grunnlag for sin virksomhet og lokale arbeidsplasser.

I tillegg utgjorde annonsene for avisen viktig finansiering av journalistikk, samtidig som redaksjonell uavhengighet ble opprettholdt. Over tid har markedsføringen utviklet seg på mange måter, og særlig den digitale revolusjonen har åpnet for nye løsninger. Vår avis ønsker å utvikle seg med lokale annonsører, og gjør dette ved å tilby markedsføringsløsninger som gir annonsørene god effekt.

Innholdsmarkedsføring er i ferd med å etablere seg som et virkningsfullt markedsføringsprodukt i både internasjonale og nasjonale medier. Gjort på riktig måte, er det vår oppfatning at dette er et godt og viktig produkt som også lokale annonsører skal få tilgang til.

Hvordan ser vi forskjell?

Innholdsmarkedsføring er et rent kommersielt produkt. Redaksjonen i vår avis har ingenting med dette å gjøre. Derfor er det også viktig at leserne ser og forstår forskjellen på redaksjonelt og kommersielt innhold. Kravet til slikt skille understrekes tydelig i de etiske retningslinjene for medier, kalt Vær Varsom-plakaten, og særlig punkt 2.6.

Kommersielt innhold skal være tydelig merket. Dette er hos oss gjort med merking på forsiden, med ordet «Annonse» i bildet. Ved å klikke på saken, kommer leseren til en side som er vesentlig annerledes i utforming enn redaksjonelt innhold. Toppen av siden er merket med «Annonsebilag», og øverst i teksten ligger en merking av at innholdet er innholdsmarkedsføring. Virksomheten som er avsender av budskapet er tydelig merket med logo.l.

Tydelighet

For vår avis er det viktig at leserne umiddelbart ser og forstår forskjellen på innholdsmarkedsføring og ordinært redaksjonelt innhold. Akkurat som for 100 år siden er avisens redaksjonelle integritet og uavhengighet er usedvanlig viktig for oss. Dersom noen opplever at skillet og merkingen er utydelig, vil vi høre det så snart som mulig. Det er viktig at lokalavisen kan tilby gode og effektive markedsføringsprodukter, men vi vil ikke gjøre det på bekostning av vår troverdighet.

Lukk

Selger du boligen, bør du ha denne

Lar du være å tegne boligselgerforsikring når du selger boligen kan det bli veldig, veldig dyrt. Bare se på dette skrekkeksemplet:

En bolig fra 1920 markedsføres som et oppussingsprosjekt og selges for 5 millioner kroner. Senere avdekkes det omfattende skader etter fukt, sopp, råte og stokkmaur. Kostnadene for utbedring overstiger boligens kjøpesum. Lagmannsretten mener selger har underkommunisert boligens behov for renovering og blir nødt til å betale tilbake kjøpesummen, 500.000,- i erstatning og 2 millioner kr i saksomkostninger for begge instanser.

Da det ikke var tegnet boligselgerforsikring ved dette salget måtte selger selv betale i overkant av 7 millioner kroner til kjøper.

Dette er bare et av flere eksempler fra en faktisk hendelse, som forsikringsselskapet Protector Forsikring har fra hvor galt det faktisk kan gå hvis man dropper boligselgerforsikringen. 

Tommy Ravndal, advokat i Protector.
Vi har snakket med advokat i Protector Tommy Ravndal for å få en bedre forståelse for hva boligselgerforsikring er og hvorfor det kan lønne seg. 

Hva er boligselgerforsikring og hva er hensikten med den?

– Boligselgerforsikring er en ansvarsforsikring. Kort fortalt er boligselgerforsikring en forsikring for selger, der selger forsikrer sitt ansvar etter avhendingsloven. Forsikringen skal i sin kjerne dekke vesentlige skjulte feil og mangler som selger ikke hadde forutsetninger for å kjenne til når salget fant sted.

En boligselger kan havne i ansvar for forhold både i og utenfor boligen i hele 5 år etter overtagelsen i henhold til loven.

Advokat Tommy Ravndal

– Hensikten med å ha boligselgerforsikring er å slippe risikoen for å komme i økonomisk ansvar for forhold vedrørende tidligere bolig. Boligselger har gjerne kjøpt en annen bolig og har gjerne påtatt seg nye økonomiske forpliktelser ved dette. Vi har flere eksempler på at boligselger ville fått en svært vanskelig eller ruinert økonomisk fremtid dersom det ikke var tegnet boligselgerforsikring. Å kjøpe en bolig hvor det er tegnet boligselgerforsikring ved salget er også en trygghet for boligkjøperen. Dersom kjøper skulle ha et berettiget krav, men hvor selger ikke har tilstrekkelige midler til å betale, kan kjøper risikere at han ikke får penger han har krav på.

Hva er de vanligste sakene?

Det reklameres oftest på forhold vedrørende bad, tak, drenering (fukt) og elektriske anlegg, men også naboforhold, grunnforhold, solforhold og parkering er gjengangere.

Advokat Tommy Ravndal

I eneboliger gjelder det oftest bad, tak, drenering og elektrisk anlegg. Det reklameres over naboforhold, grunnforhold, solforhold, parkering, garasjer, osv.

For hytte er det fukt- og råteskader ligger øverst på klagetoppen, men byggtekniske feil og skadedyr forekommer også hyppig. En annen ting er forekomst av feil i kommunens matrikkel.

I leiligheter er det bad, elektrisk anlegg, naboforhold og støy, samt ansvar knyttet til felleskostnader, fellesgjeld, felles oppussing, parkeringsplass, garasje, boder, osv.

nyere boliger kan det være feilinformasjon om for eksempel garasje og parkeringsforhold eller naboforhold. Det kan være utført dårlig arbeid, og arealavvik kan oppstå som følge av feilmålinger.

FUKT: Muggsopp forårsaket av fuktighet.

Er det dyrt og er det verdt prisen?

– Premien på boligselgerforsikringen er en engangssum og forsikringsperioden gjelder i 5 år. Til sammenligning med mange andre forsikringer er premiesummen forholdsvis lav. Får du en reklamasjon fra kjøper og du må hyre advokat til å besvare vil fort tilsvarende summer påløpe, i tillegg må du selv betale for et eventuelt mangelsansvar du måtte komme i, samt at du også kan bli dømt til å betale kjøpers advokatregning. Boligselgerforsikringen er absolutt verdt prisen.

Hvorfor er det gunstig?

– En boligkjøper kan velge å klage på hva de vil, og boligselger må besvare deres henvendelser. Uavhengig av om kjøper har et berettiget krav eller ikke. Med boligselgerforsikring vil Protector forsikring vurdere og besvare boligkjøpers henvendelser for deg. Skulle boligkjøper ha et berettiget krav vil de få et korrekt oppgjør av oss. Og dersom det skulle oppstå uenighet om mangelsvurderingen eller oppgjøret bærer boligselger ingen økonomisk risiko for en eventuell rettssak.

Det som kanskje kommer som en overraskelse på mange er at boligselger også kan komme i ansvar dersom megler og takstmann gjør en feil.

Advokat Tommy Ravndal

– Det kan for eksempel være at det blir oppmålt feil areal eller at det blir gitt feil opplysninger fra boligbyggelag eller kommune. Men så lenge boligselger har opptrådt aktsomt og oppriktig dekker forsikringen selgers ansvar etter avhendingsloven.

Er det spesielle boliger som er mer utsatt enn andre?

– Eneboliger har ofte en større skadepotensiale ettersom man er ansvarlig for hele eiendommen. I motsetning til sameier og borettslag. Derfor er prisen på forsikringen lavere for sistnevnte. Men det reklameres og utbetales like ofte i alle type boliger, også fritidsboliger.

Det finnes også flere eksempler på hvorfor det lønner seg med forsikringen. 

Denne er fra Tromsø:

Høyesterettssak fra høst 2017

I denne saken ville selger ha lidt et betydelig økonomisk tap dersom det ikke var tegnet boligselgerforsikring.

Etter salg av en leilighet viste det seg at to tilhørende hybler ikke var godkjent for varig opphold. Hyblene ble innredet før selgers eiertid og det var ikke kjent for selger eller megler at disse ikke var godkjent for varig opphold. I Høyesterett var det enighet om at forholdet representerte en mangel. Spørsmålet for Høyesterett var således hvorvidt det er utbedringskostnadene eller boligens verdireduksjon som følge av de påberopte mangler som skulle legges til grunn ved utmåling av erstatning etter § 4-14. Høyesterett kom i tråd med selgersidens påstand til at korrekt prisavslag tilsvarte verdireduksjonen på kr. 650 000,-. Protector håndterte saken for selger. Selger slapp derfor å bruke tid og penger på advokat, ei heller betale ut prisavslaget.

Andre eksempler fra fjern og nær:

Konstruksjonsfeil

Nyere hytte bygget i 2006 - salgspris 6 200 000,-.

Kort tid etter overtakelsen ble det avdekket store konstruksjonsfeil ved hytta. De store utfordringene knyttet til utbedring tilsa at enkleste og billigste løsning var å rive hytta og bygge ny. Utbygger var konkurs.

Konklusjon: Kjøper fikk utbetalt et prisavslag på 4 200 000,- til å bygge ny hytte, dekket av selgers boligselgerforsikring i Protector.

Uriktig opplysning i prospekt

Leilighet fra 2010 - Salgssum 3 900 000,-

Nyere leilighet der det i prospektet ble opplyst om gulvvarme i stue, kjøkken, gang, vaskerom og bad. Dette viste seg å være feil, det var kun varme i gulvet på badet. Protector Forsikring, som selgers forsikringsselskap, erkjente at det var gitt en uriktig opplysning og anførte at prisavslaget måtte settes til det verdiminus den uriktige opplysningen representerte. Konklusjon: Protector utbetalte kr 50 000,- i et forholdsmessig prisavslag.

Skadeeksempel - konstruksjonsfeil

Fire år gammel enebolig, solgt for 5 600 000,- i 2011.

Ett år etter reklamerer kjøper på kondens i taket og manglende lufting, noe som resulterte i store soppskader og kondens i bærebjelker. Skadene på huset viste seg å utgjøre 637 000,-. Entreprenør og håndverkere var konkurs, så det var ingen å forfølge.

Konklusjon: Selger ble ansvarlig for 637 000,- Erstatningen ble dekket av selgers boligselgerforsikring i Protector.          

Redaksjonen i Nordlys har ingen rolle i produksjonen av dette innholdet