Hva er innholdsmarkedsføring?

Innholdsmarkedsføring er et kommersielt annonseprodukt. Det betyr at det er en kommersiell aktør som skaper innhold som er av interesse for personer som virksomheten ønsker å nå ut til. Til dette kjøper de kommersiell markedsføringsplass i nettavisers annonsebilag, skilt fra redaksjonelt innhold.

God innholdsmarkedsføring gir leserne ny kunnskap og gode opplevelser. Gjennom dette bygges en relasjon mellom virksomheten og leseren, og virksomhetens omdømme og profil utvikles. Innholdet skal gi en merverdi for leseren, uavhengig av om man ønsker å forta kjøp. Innholdsmarkedsføring bruker tekst, bilder og eventuelt video som fortellerverktøy.

Hvorfor innholdsmarkedsføring?

For 100 år siden var det kontroversielt at avisen trykte annonser i avisen. Ved introduksjon var det for mange uvant. Siden det framgikk tydelig at annonsene ikke var redaksjonelt innhold, ble dette en viktig funksjon for lokalavisen av to årsaker. Det handlet om at lokalavisen kunne utvikle en arena som samlende torgfunksjon, en arena som førte til at lokale næringsdrivende nådde ut til sine kunder med sitt budskap. Derigjennom kunne de skape grunnlag for sin virksomhet og lokale arbeidsplasser.

I tillegg utgjorde annonsene for avisen viktig finansiering av journalistikk, samtidig som redaksjonell uavhengighet ble opprettholdt. Over tid har markedsføringen utviklet seg på mange måter, og særlig den digitale revolusjonen har åpnet for nye løsninger. Vår avis ønsker å utvikle seg med lokale annonsører, og gjør dette ved å tilby markedsføringsløsninger som gir annonsørene god effekt.

Innholdsmarkedsføring er i ferd med å etablere seg som et virkningsfullt markedsføringsprodukt i både internasjonale og nasjonale medier. Gjort på riktig måte, er det vår oppfatning at dette er et godt og viktig produkt som også lokale annonsører skal få tilgang til.

Hvordan ser vi forskjell?

Innholdsmarkedsføring er et rent kommersielt produkt. Redaksjonen i vår avis har ingenting med dette å gjøre. Derfor er det også viktig at leserne ser og forstår forskjellen på redaksjonelt og kommersielt innhold. Kravet til slikt skille understrekes tydelig i de etiske retningslinjene for medier, kalt Vær Varsom-plakaten, og særlig punkt 2.6.

Kommersielt innhold skal være tydelig merket. Dette er hos oss gjort med merking på forsiden, med ordet «Annonse» i bildet. Ved å klikke på saken, kommer leseren til en side som er vesentlig annerledes i utforming enn redaksjonelt innhold. Toppen av siden er merket med «Annonsebilag», og øverst i teksten ligger en merking av at innholdet er innholdsmarkedsføring. Virksomheten som er avsender av budskapet er tydelig merket med logo.l.

Tydelighet

For vår avis er det viktig at leserne umiddelbart ser og forstår forskjellen på innholdsmarkedsføring og ordinært redaksjonelt innhold. Akkurat som for 100 år siden er avisens redaksjonelle integritet og uavhengighet er usedvanlig viktig for oss. Dersom noen opplever at skillet og merkingen er utydelig, vil vi høre det så snart som mulig. Det er viktig at lokalavisen kan tilby gode og effektive markedsføringsprodukter, men vi vil ikke gjøre det på bekostning av vår troverdighet.

Lukk

Ingvild Bratterud hos Himmel & Hav forteller at boligkjøpere bør sjekke hvor stor andel fellesgjelden er sammenlignet med innskuddet.

Slik unngår du fellesgjeld-fellen

Annonse fra Strandvegen Utvikling AS

Når du kjøper borettslagsleilighet bør du sjekke totalprisen på boligen. Er fellesgjelden høy og kjøpesummen lav, bør du være på vakt.

Tidligere kunne man kjøpe borettslagsleilighet med kun 10% innskudd. Det var ikke uvanlig å se annonser for leiligheter godt under 200.000 kroner i kombinasjon med 7 års avdragsfrihet. Flere som kjøpte klarte ikke å betjene økte bokostnader når avdragene skulle betales sammen med en allerede høy rente. Resultatet ble i mange tilfeller mislighold av fellesgjeld. Bare i Tromsø førte det til at flere borettslag gikk konkurs, og beboerne mistet flere titalls millioner i innskudd.

Nye regler gir økt sikkerhet

- I dag er reglene skjerpet inn, og kravet til utjevning av fellesgjeld og innskudd er større. Fellesgjelden kan maksimalt utgjøre 75% av total salgssum. Dette er et virkemiddel for at borettslagene skal få en tryggere økonomi. Målet er at man skal unngå konkurser som følge av mislighold av fellesgjeld. Dette sier Ingvild Bratterud, som er salgskonsulent på Himmel & Hav, det siste boligprosjektet på Strandkanten i Tromsø.

Registrer deg hos Himmel & Hav her.

40/60

Prinsippet er at lav fellesgjeld gir en tryggere økonomi for borettslaget. Andelseierne blir ansvarlig for en større andel av kjøpesummen selv, og dårlig betalingsevne får mindre utslag for fellesskapet

- På Himmel & Hav er fellesgjelden på leilighetene kun 60%. Vi har valgt denne fordelingsnøkkelen fordi det gir en bedre økonomisk forutsigbarhet for borettslaget, noe som også kommer beboerne til gode. Kjøperne kan også legge opp til en individuell nedbetalingsplan for å kvitte seg med sin andel av fellesgjelden, forteller Bratterud.

Inngangsbillett til boligmarkedet

Prosjektet er i salg med 52 leiligheter i første byggetrinn. De som kjøper leilighet her får en svært gunstig låneavtale på fellesgjelden som går over 50 år. Avdragene på fellesgjelden reduseres når låneavtalen forlenges. Det reduserer de månedlige avdragene og gir en gunstig inngangsbillett til boligmarkedet.

- Vi har også gjort det slik at avdragene på fellesgjelden skal betales fra første dag, ikke bare rentene. Dette gir kjøperne en forutsigbar økonomi ettersom bokostnadene ikke plutselig øker etter noen år med avdragsfrihet, sier Bratterud.

Økt sikkerhet

Når man kjøper bolig i borettslag skal det være et trygt kjøp. Derfor er Himmel & Hav medlem av Borettslagenes Sikringsfond. Hvis for eksempel naboen din slutter å betale avdragene på fellesgjeld over en periode vil leiligheten til vedkommende bli solgt. En andel av salget går med på å dekke tapet av fellesutgifter. Sikringsfondet dekker resten dersom salget ikke dekker alt. 

Strandvegen Utvikling AS

Strandvegen Utvikling er et selskap som eies av PEAB, Nord-Tre Eiendom og Tromsø Eiendomsutvikling. Selskapet skal bygge i underkant av 300 nye leiligheter på Strandkanten i Tromsø.

Himmel & Hav

Om Himmel & Hav

-Salget har startet

-Borettslag

-60% av kjøpesum er fellesgjeld

-40% av kjøpesum er innskudd

-50 års betalingstid på fellesgjeld

-Ingen avdragsfrihet

-Mulighet for individuell nedbetaling (IN) av fellesgjeld

-Medlem av Borettslagenes Sikringsfond

-37-120 kvm

-1- til 5-roms leiligheter

-Byggestart september/oktober 2016, med forbehold om at nok enheter selges

-Estimert innflytting våren 2018

Registrer deg på himmeloghavbo.no

Redaksjonen i Nordlys har ingen rolle i produksjonen av dette innholdet