Hva er innholdsmarkedsføring?

Innholdsmarkedsføring er et kommersielt annonseprodukt. Det betyr at det er en kommersiell aktør som skaper innhold som er av interesse for personer som virksomheten ønsker å nå ut til. Til dette kjøper de kommersiell markedsføringsplass i nettavisers annonsebilag, skilt fra redaksjonelt innhold.

God innholdsmarkedsføring gir leserne ny kunnskap og gode opplevelser. Gjennom dette bygges en relasjon mellom virksomheten og leseren, og virksomhetens omdømme og profil utvikles. Innholdet skal gi en merverdi for leseren, uavhengig av om man ønsker å forta kjøp. Innholdsmarkedsføring bruker tekst, bilder og eventuelt video som fortellerverktøy.

Hvorfor innholdsmarkedsføring?

For 100 år siden var det kontroversielt at avisen trykte annonser i avisen. Ved introduksjon var det for mange uvant. Siden det framgikk tydelig at annonsene ikke var redaksjonelt innhold, ble dette en viktig funksjon for lokalavisen av to årsaker. Det handlet om at lokalavisen kunne utvikle en arena som samlende torgfunksjon, en arena som førte til at lokale næringsdrivende nådde ut til sine kunder med sitt budskap. Derigjennom kunne de skape grunnlag for sin virksomhet og lokale arbeidsplasser.

I tillegg utgjorde annonsene for avisen viktig finansiering av journalistikk, samtidig som redaksjonell uavhengighet ble opprettholdt. Over tid har markedsføringen utviklet seg på mange måter, og særlig den digitale revolusjonen har åpnet for nye løsninger. Vår avis ønsker å utvikle seg med lokale annonsører, og gjør dette ved å tilby markedsføringsløsninger som gir annonsørene god effekt.

Innholdsmarkedsføring er i ferd med å etablere seg som et virkningsfullt markedsføringsprodukt i både internasjonale og nasjonale medier. Gjort på riktig måte, er det vår oppfatning at dette er et godt og viktig produkt som også lokale annonsører skal få tilgang til.

Hvordan ser vi forskjell?

Innholdsmarkedsføring er et rent kommersielt produkt. Redaksjonen i vår avis har ingenting med dette å gjøre. Derfor er det også viktig at leserne ser og forstår forskjellen på redaksjonelt og kommersielt innhold. Kravet til slikt skille understrekes tydelig i de etiske retningslinjene for medier, kalt Vær Varsom-plakaten, og særlig punkt 2.6.

Kommersielt innhold skal være tydelig merket. Dette er hos oss gjort med merking på forsiden, med ordet «Annonse» i bildet. Ved å klikke på saken, kommer leseren til en side som er vesentlig annerledes i utforming enn redaksjonelt innhold. Toppen av siden er merket med «Annonsebilag», og øverst i teksten ligger en merking av at innholdet er innholdsmarkedsføring. Virksomheten som er avsender av budskapet er tydelig merket med logo.l.

Tydelighet

For vår avis er det viktig at leserne umiddelbart ser og forstår forskjellen på innholdsmarkedsføring og ordinært redaksjonelt innhold. Akkurat som for 100 år siden er avisens redaksjonelle integritet og uavhengighet er usedvanlig viktig for oss. Dersom noen opplever at skillet og merkingen er utydelig, vil vi høre det så snart som mulig. Det er viktig at lokalavisen kan tilby gode og effektive markedsføringsprodukter, men vi vil ikke gjøre det på bekostning av vår troverdighet.

Lukk

- Det er ingen popularitetskonkurranse å være leder

Annonse fra Nordnorsk Lederutvikling

Kun timer før intervjuet skulle finne sted eksploderte to tanker ved Lerøy Midts anlegg i Hestvika på Hitra. To ansatte ble skadd og fraktet til St.Olavs Hospital, personalsjef Wenke Jobotn måtte rykke ut.

Det har vært hektiske og tøffe dager siden da medgir hun når intervjuet gjennomføres, halvannen uke etter.

- En arbeidsulykke er noe av det desidert verste som kan skje, både kolleger og bedrifter. Spesielt når det får store personlige konsekvenser for de berørte.

Heldigvis er det ikke hverdagskost at ulykker skjer, men når uhellet først er ute er det personalsjefens jobb å fungere som et bindeledd mellom bedriften, offentlige instanser og pårørende.

- Det finnes ingen fasitsvar på hvordan best håndtere slike situasjoner. Man må kjenne på magefølelsen og følge rutinen som er satt. Men, så er vi jo alle mennesker og reagerer på ulike måter - det er viktig å ha med seg når krisen oppstår. 

Foto: Marcin Szpryngiel.

I løpet av årenes løp har det vært flere runder med oppkjøp og fusjoner, men de holder fortsatt til i de samme lokalene som før. Også personalsjefens oppgaver har blitt mer spesialisert i løpet av disse årene.

Vi hadde ikke den samme måte å lede på da som nå.

Wenke Jobotn

- Tidligere fulgte jeg personlig opp og hadde tett oppfølging av alle ansatte. Etter hvert ble det fokusert på kompetanseheving av ledere og mellomledere slik at de ble trygge i rollen som leder og bli den lederen som hadde tett og god dialog med sine medarbeidere. Og det er jo sånn det skal være.

For henne handler mye av jobben om å gjøre lederne og mellomlederne trygg i sine roller.

- Er ikke mellomlederne trygge blir det hverken godt for dem selv eller deres ansatte. Til syvende og sist kan det gå utover både produksjonen og arbeidsmiljøet. Det er ingen popularitetskonkurranse å være leder, men det er viktig at når man tar en tøff avgjørelse, så klarer man å få forståelse for hvorfor avgjørelsen ble tatt.

Alle mellomlederne i Lerøy Midt AS deltar på NNLs «Ledelse i Front» som et ledd i kompetansehevingen. Det har gitt positive resultater.

Vi ser helt klart at vi har ledere på et veldig godt nivå og som har hevet sine lederferdigheter. De kommer tilbake fra kurs hos NNL og er mer tydelig mot både ledelsen og ansatte. De er rett og slett tryggere i lederrollen.

Wenke Jobotn

For Wenke handler mye av jobben om å gjøre lederne og mellomlederne trygg i sine roller. Foto: Marcin Szpryngiel.

Etter 29 år som personalsjef deltok Wenke selv på Hovedprogrammet i Nordnorsk Lederutvikling.

- Under Hovedprogrammet bruker du en god del tid på å reflektere om deg selv og hvor du er som leder, noe man som regel ikke tar seg tid til i en hektisk hverdag. I tillegg knytter du gode relasjoner med andre deltagere som du også lærer mye av. Du får venner for livet!

Tilbakemeldingen hun fikk bekreftet egne antakelser. Hun kan delegere mer, og som person er hun verdistyrt og bryr seg lett om folk.

- Jeg har bestandig hatt som mål å kunne navnet på alle ansatte i bedriften. Det blir en åpenhet av det og det skaper tillit og respekt. Men jeg må ærlig innrømme at jeg sliter med å huske navnene på alle nå i og med at vi er oppe i 600 ansatte, sier hun lattermildt. 

For Lerøy er det viktig å bidra i alle kommuner hvor de har aktivitet. I alt settes det av store beløp hvert år på budsjettet som skal gå til lokale aktører innen kultur og idrett og som er rettet mot barn og unge. 

Å gi tilbake til lokalsamfunnene er veldig viktig for oss. Noe av det viktigste vi gjør er å være med på å skape gode lokalsamfunn for bedriftens ansatte og deres familier.

Wenke Jobotn

På Hitra har det kommet mange økonomiske bidrag opp gjennom årene. Fotballglade barn og voksne har fått økonomisk støtte til å bygge kunstgressbane og klubbhus, ulike turstier er rustet opp og lokale teaterlag har mottatt støtte. Alt for å skape et attraktivt lokalmiljø.   

Snart for Lerøy Midt nye produksjonslokaler. Personalsjefen er svært fornøyd med det. Foto: Marcin Szpryngiel.

I en krevende jobb som personalsjef finner Wenke Jobotn motivasjon i de små tingene i hverdagen. Som å bli møtt med et hyggelig “Hei Wenke”, når hun kommer på kontoret på morgenen. Blide og humørfylte kollegaer som til enhver tid bidrar til et godt arbeidsmiljø gir meg energi. Da er dagen perfekt ifølge henne.

- Du skulle hørt støynivået her på kontoret når det er på det verste med latter, sier Wenke.  

Redaksjonen i Nordlys har ingen rolle i produksjonen av dette innholdet