Du føler at bilen blir en del av deg. Man koser seg uansett om man må kjøre på svingete veier eller i 30-sonen

Stein Hugo Førde, merkeansvarlig for Audi hos Sulland Tromsø


Product, Font
Coastal and oceanic landforms, Water resources, Urban design, Sky, Building, Azure, Infrastructure, Cityscape, Lake

Her vokser det frem en splitter ny bydel!


Tekst: NESO
Bilder: TotalEiendom

Når man skuer mot den ikoniske Tromsø-brua fra messeområdet på Mandelasletta, ser man en helt ny bydel reise seg på den gamle verftstomta.   

Sist NNBA ble arrangert i Tromsø i 2019, var det store bydelsprosjektet Vervet helt i sin spede startfase. Nå er arbeidet i full gang, og første byggetrinn med sine 140 leiligheter er i ferd med å ferdigstilles. De første beboerne flytter inn i siste halvdel av 2022. Da vil også fellesarealbygget i gårdsrommet være klart til bruk. Andre byggetrinn på 189 leiligheter er påstartet og vil bygges opp parallelt med bydelens eget hotell.

Utbyggingen og utviklingen av Vervet er Totaleiendoms største prosjekt noensinne, og Nord-Norges største pågående prosjekt. Vervet blir en splitter ny, urban bydel, hvor det bygges til sammen 440 boliger. Man tar sikte på å huse ca. 1000 innbyggere i bydelen.

- Vi kjøpte eiendommen høsten 2016 og planlegger en komplett ferdigstillelse i løpet av 2026. Vi bygger opp en ny bydel i Tromsø sentrum på bakgrunn av historisk betydning for området, fremtidens sosiale boform og med høy kvalitet. Vi har et gjennomarbeidet konsept for uteområder, bygninger, næringsaktører, fellesarealer, parkering og båtanlegg, sier konsernleder i Totaleiendom Tomas Norager Haugan, som forklarer at en viktig del av utbyggerens visjon handler om et sterkt ønske om å ta vare på byen.

Font

"

Kombinasjonen fremtid og fortid har vi stor tro på for å skape den stemningen som vil treffe alle som kommer til Vervet


Tomas Norager Haugan, konsernleder i Total Eiendom

Historie

Helt tilbake i 1848 ble Tromsø Skipsverft etablert på det som i dag er et sentralt område nord i sentrum av Tromsø, like ved Tromsø-brua. I dag er Tromsø Skipsverft morselskap for Tromsø Mekaniske AS, og i 2017 ble driften flyttet fra verftstomta til moderne lokaler nord på Tromsøya. Det åpnet muligheten for bygging av en helt ny bydel sentralt i Tromsø.

For byggherren har det vært viktig å knytte den nye bydelen til områdets historie.

Tromsø Skipsverft var avgjørende for at Tromsø på tidlig 1900-tall ble «Porten til ishavet» - utgangspunkt for en rekke fangst-, forsknings- og turekspedisjoner til arktiske og antarktiske strøk. Dette er bakgrunnen for at navnevalgene til byggene på Vervet i dag, ifølge bydelens hjemmeside. De ulike boligprosjektene i Vervet har fått navn som Fram, Gjøa og Maud. Gatenavnene er Gjøastredet og Nordøstpassasjen, som også peker til byens stolte polarhistorie.

Det har også vært et mål å bevare industrihistorien. Restaurant og kulturplassen Maskinverkstedet åpnet allerede i 2020 – i det gamle maskinverkstedet på Verftstomta.  

- Vi har tilført mye av polarhistorien i elementer, bygg, møbler, fortelling og utbygging for at det ikke skal glemmes. Det er sjelen til tomta og hva Tromsøs historie bygger på, som er viktig å ta med videre så den ikke blir glemt. Kombinasjonen fremtid og fortid har vi stor tro på for å skape den stemningen som vil treffe alle som kommer til Vervet. Vi ønsker å gi noe tilbake, sier Norager Haugan.


Coastal and oceanic landforms, Body of water, Sky, Cloud, Azure, Lake, Horizon

Felles

I senter av den nye bydelen skal det bygges et 750 kvadratmeter stort innvendig fellesareal, som ifølge prosjektets hjemmeside skal inneholde grøntarealer, barnehage, treningssenter, smørebu for ski, sykkelverksted, bibliotek, hybler beboerne kan benytte når de har gjester og fullt utstyrt selskapslokale.

Det legges også opp til et flerfunksjonelt nabolag, hvor man skal kunne dele på biler, sykler, båter og kajakker.

- Det unike med Vervet bydel er akkurat dette - det er en fullverdig bydel med alle fasiliteter og servicetilbud. Det skal også være en plass som hele Tromsøs befolkning skal kunne søke til og bruke, en trenger ikke bo i Vervet bydel for å føle at en hører til her, forklarer Norager Haugan.

Hotell

I slutten av april ble det kjent at Scandic blir drivere av hotellet, som får navnet Scandic Hotel Vervet. Hotellet blir Nord-Norges største når det etter planen står ferdig til vintersesongen 2024/2025.

Hotellet skal bygges med 305 hotellrom, hvorav ca. 40 suiter. Scandic Hotell Vervet blir 12 etasjer, og vil utgjøre hele 16 500 kvadratmeter. Byggingen starter etter planen ved årsskiftet 2022/2023.

- Hotellet skal holde høy kvalitet og ha en rød tråd opp mot det maritime på området. Det vil ellers ha egen spa-avdeling, egen utvendig løpebane, skybar, samt takterrasse med blant annet igloer man kan overnatte i, røper Norager Haugan.Tower block, Urban design, Cloud, Sky, Building, Atmosphere, Plant, Mountain, Sunlight, Cityscape

Det populære bilmerket er alltid i førersetet når markedet endrer seg. Foto: Kristoffer Lorentzen

Visste du at?

Vervet er Nord-Norges største pågående prosjekt. Totaleiendom utvikler og bygger ut en helt ny bydel i Tromsø.


Totaleiendom ble etablert i 2012 og er en eiendomsutvikler i Tromsø.


Vervet AS og Totaleiendom AS er en del av konsernet William Eiendom AS.

Fremdrift

Det er gjort omfattende opprydningsarbeid for å gjøre området klart til bygging av en ny bydel. I forkant av opprydningsjobben skrev Vervet på sin hjemmeside at omtrentlig 35.000 tonn forurenset grunn skulle graves opp og flyttes bort med båt.

I 2019 startet grunnarbeidet for området; 110 000 kubikkmeter sprengstein måtte til for å bygge fyllingen ved Nordsjeteen. Grunnarbeidet ble ferdigstilt sommeren 2019. Foruten opprydding og utfylling, innebar dette også bygging av kai mot sør, steinmur mot nord/øst og peling/betongkonstruksjon for ny adkomst mot nord.  

Cortenbygget var det første nyoppførte bygget i bydelen. Det sto ferdig oppført i desember 2019, og består av 27 leiligheter som fungerer som utleieleiligheter. I første etasje finner du Vervet bakeri, et bakeri og konditori med høye besøkstall.

Pilar Entreprenør startet byggingen av første salgstrinn Fram våren 2020. Fram skal bestå av 138 leiligheter og 2500 kvadrat næringseiendom. Avtalen for byggetrinnet omhandlet også parkeringsanlegget for bydelen, fellesarealet på ca. 750 kvadratmeter og den tilhørende barnehagen. Til høsten skal de første beboerne flytte inn i Fram.  

Gjøa er det neste byggetrinnet som står for tur. Prosjektet består av syv boligblokker. Gjøa kommer til å bestå av 186 leiligheter. Det er Consto Nord som er entreprenør, og prosjekteringen startet i desember 2021.
Prosjektet har to byggetrinn; første byggetrinn overleveres etter planen i desember 2023, mens det andre skal overleveres til byggherre i september 2024.

Til hotellet er det foreløpig ikke valgt entreprenør, men dette skal etter planen ha byggestart ved årsskiftet og stå ferdig til vintersesongen 2024/2025.

Sist ut blir Maud-leilighetene. Der har man anslått ca. 95 leiligheter, og byggeslutt i 2026.


Coastal and oceanic landforms, Urban design, Water, Sky, Building, Blue, Cloud, Lake, Horizon
De første restaurantene åpner langs kaipromenaden allerede i juni


Tomas Norager Haugan

"

Pandemi og krig

Mange i bransjen har fått ekstra utfordringer knyttet til pandemien de siste to årene. Vervet har heller ikke vært upåvirket av denne.

- De negative konsekvensene av pandemien har først og fremst bestått i usikkerhet, vanskeligere tilgang på arbeidskraft, leveringsutfordringer og høyere sykefravær enn normalt. På vårt første salgstrinn FRAM, som strekker seg langs kaifronten mot sør, er fremdriften likevel i tråd med opprinnelig plan. Det er vi fornøyd med og betyr at det ligger an til overleveringer av de første 138 leilighetene ila kommende høst. I tillegg åpner de første restaurantene langs kaipromenaden allerede nå i juni, noe vi gleder oss veldig til. Dette vil skape enda mer liv og røre i området, sier Norager Haugan.

At Russland gikk til krig mot Ukraina i vinter, har også ringvirkninger som berører prosjektet – selv om dette både er tidlig og vanskelig å si så mye om.

- Ingen er upåvirket av det som skjer i Ukraina. Først og fremst merker man at det generelt i mange bransjer har bredt seg en usikkerhet, som særlig er rettet mot tilgang på varer og prisutvikling på disse. Men selvsagt også om hvordan krigen vil påvirke verdensøkonomien mer generelt, sier Norager Haugan.

Men interessen for Vervet er, og har vært stor så langt:

- Det er fortsatt veldig stor interesse for prosjektet; både ved at det fortsatt er godt salg av boliger og ikke minst ved tilstrømningen av mennesker til bydelen. Mange kommer allerede for å benytte de etablerte tilbudene, men også for å følge utviklingen av en bydel som vi tror vil være med på å forsterke aktiviteten i Tromsø sentrum, avslutter han.

Kilder: Vervet.no, Pilarentreprenor.no, Totaleiendom.no, Innsiden.no og Consto.no

Coastal and oceanic landforms, Water resources, Urban design, Building, Sky, Architecture