annonsørinnhold fra

I 2012 flyttet Kraemer Maritime AS inn i toppmoderne lokaler i Minken Næringspark. Næringsbygget er knappe 19 kilometer fra Tromsø, og bedriften føler seg mer tilgjengelig enn noen gang.


– Vi føler at vi er midt i smørøyet. Vi ligger veldig strategisk til med tanke på logistikk, både for mottak og leveranser, forklarer Stig Mathisen, avdelingsleder for Kraemer Maritime Tromsø.

Fra lokalene i Ramfjorden sørger Kraemer Maritime for at kunder på skip og offshore-installasjoner langs Norges kyst får det de trenger av forbruksutstyr og proviant. Gode naboer i Minken Næringspark er essensiell for driften er mer effektiv en noen gang.

– Vi har storaktørene Asko og Bama «vegg-i-vegg», som vi henter varer fra flere ganger per dag. Når vi har våre største samarbeidspartnere så nært, får vi mye hurtigere varelevering til alle døgnets tider, stråler Mathisen.

For et selskap som tar stolthet i sin solide kompetanse innen systematisk planlegging og koordinering av leveranser til alle sine kundegrupper, er det viktig at første logistikkledd er så sømløst som nå.

Flyttet bedriften ut av byen: - Nå er vi midt i smørøyet

portrett.jpg

REKTOR

Gina Kveen har lang erfaring fra skolevesenet og har et stort hjerte for idrett. Hun lover skole og idrett i en fantastisk kombinasjon når WANG åpner neste år.


Dette er fonten som skal brukes på all brødtekst. Dobbeltklikk på tekstfeltet for å legge inn/endre tekst. Du kan velge å linke opp deler av brødteksten dersom du skal ha CTA-linker gjennomgående i teksten. Dette anbefales dersom klikk til kundens nettside er en viktig KPI. Når du legger inn en link som skal peke ut til kundens nettsted velger du følgende innstillinger: a) link type = external, b) legg inn linken, c) huk av for "open page in new tab", d) huk av for "add rel=nofollow", og e) huk av for "add rel=sponsored".

H3 er mellomtittelfonten

Water resources, Natural landscape, Sky, Mountain, Cloud, Azure, Building, Highland, Lake

"

Vi ser stor gevinst av at vi ligger så nært de store samarbeidspartnerne våre

Stig Mathisen, avdelingsleder Kraemer Maritime AS

Positive tilbakemeldinger

Minken Næringspark ligger på innfartsveien til Tromsø. Trafikken flyter uavbrutt til og fra Minken i de tidene på døgnet da trafikken som ofte står fast på øya.

– Vi er mye mer tilgjengelig her ute, vi er ikke preget av rush eller flaskehalser i trafikken. Vi har to lastebiler og to varebiler som er avhenging av effektiv trafikkflyt, sier Mathisen.

Åtte av de elleve ansatte bor i Tromsø, inkludert Mathisen selv. Han har jobbet for Kraemer Maritime i to år og beskriver avstanden mellom Tromsø og Minken Næringspark som problemfri.

– Jeg har bare hørt positive ting om at vi er der vi er. Når man setter seg i bilen på morgenen, med kaffe og radio, så er det greit å ha det kvarteret å våkne til før man kommer på jobb, forteller han.

Det planlegges bygging av ny E8 forbi Ramfjord, og Samferdselsdepartementet har besluttet at nye E8 bør legges i vestre trasé med bro over Ramfjorden. Minken ligger fint til med tanke på disse planene og kjøreavstanden til Tromsø forblir like kort som før.


All logistikk knyttet til varetransport har blitt effektivisert etter at Kraemer Maritime flyttet til Minken Næringspark.

Water resources, Natural landscape, Sky, Mountain, Plant, Blue, Snow, Bank

Bygget for vekst

Kraemer Maritime har lange tradisjoner med maritim forsyning og logistikk – allerede i 1955 startet bedriften med leveranser til skip ut fra Tromsø. Og fremtiden ser lys ut.

– Det har vært full fres den siste perioden, og fremtiden ser veldig bra ut med store og gode kontrakter, smiler Mathisen.

Næringslokalene i Minken Næringspark er bygget for å kunne skalere opp driften dersom det er behov for det. De har alle fasilitetene som behøves og utstyr tilpasset denne type drift. Med massevis av gulvplass, samt luftig og stort lager uten trange korridorer.

– Bygget er konstruert for å takle 25 prosent økning, hvis vi får flere kunder. Vi har plass og lager til å ta unna hvis det skulle «fleske seg opp», ler han, og skryter samtidig av sine ansatte:

– Det er en gjeng som fungerer veldig bra. Vi er en sammensveiset og motivert gruppe som er klar for å ta kraftige økninger i arbeidsmengde på strak arm.  

KONTAKT  


Tiger Eiendomskompetanse

Kevin Mortensen

km@tigereiendom.no

467 47 997


Barlindhaug Eiendom AS

Kjetil S. Paulsen

ksp@barlindhaug.no

952 80 790

Double-click to edit text

Antall tomter        9

Tomt                      250 000 m²


Alternative modeller for investering

Salg av tomt

Salg av tomt med ferdig bygg

Leieavtale på tomt og bygg


Minken Næringspark ligger på innfartsvegen til Tromsø 19 km fra bysentrum. Området ligger strategisk til både i forhold til distribusjon lokalt og til landsdelen forøvrig.

Tomtene er ferdig opparbeidet med vann, avløp, overvann og brannvann, samt strøm, fiber og adkomst veg frem til tomtegrensen. Området har meget gode grunnforhold. Tomtene planeres ferdig som byggeklar tomt etter nærmere avtale tilpasset behovene til kjøper. Reguleringsplanen er svært fleksibel, og tomteareal, byggehøyde og utnyttelse kan justeres i forhold til kjøpers behov.

Font
Artems Portrait

PORTRETT

Navn Navnesen