Black, White

Bygger kortreiste boliger for
et bedre lokalsamfunn

ANNONSØRINNHOLD FOR BYGGMESTERN TROMSØ

Yellow, Font, Text

Byggmesteren Tromsø AS har FNs bærekraftsmål forankret i sin strategi som eiendomsutvikler
og boligleverandør i lokalsamfunnet.

– FNs bærekraftsmål høres jo veldig hårete og stort ut. Kan de virkelig være relevante for oss? Svaret er ja. Hele poenget med bærekraftsmålene er at de er utformet for oss alle, og særlig byggenæringen er overmoden for å ta tak i dette konstaterer Trygve Wedset, markedsansvarlig i boligleverandøren Byggmesteren Tromsø AS.


FNs 17 mål for bærekraftig utvikling ble etablert høsten 2015 og skal fungere som en felles arbeidsplan for verdenssamfunnet. Eierne av Byggmesteren Tromsø AS fikk raskt øynene opp for målene og så at deres virksomhet stemte godt overens med tiltakene som var formulert i planen.


– Endelig fikk vi en knagg til det vi har brent for i de 20 årene vi har bygget boliger for folk i Tromsø. Målene rimer med det vi som bedrift synes er verdifullt, sier Wedset.


Med utgangspunkt i bærekraftsmålene lanserer nå tromsøbedriften konseptet «KORTREISTE BOLIGER». Målet er å bevisstgjøre kunder og samfunn
på fordelene som ligger i å velge en boligleverandør som produserer og bygger kortreist.

BILDE

Fra venstre: Aleksander Danielsen Mietinen, Rune Iversen, Maylen Albrigsten, Oda Skog Astrup, Sven Förster, Trygve Andreas Wedset, Åsmund Olav Skog. De er i samme kohort Resten av Byggmesteren Tromsøs cirka 30 ansatte er ute på byggeplassene å produserer kortreiste boliger


Lokalsamfunnet


Bærekraftsmål nummer 11 er å skape bærekraftige byer og lokalsamfunn. Wedset viser til en utvikling i byggenæringen der produksjon av boliger skjer i utlandet og arbeidskraften for montering og ferdigstilling i Norge hentes fra samme sted. Dette gir uheldige konsekvenser for lokalsamfunnet.


– Praksisen med import av huselementer og bruk av utenlandsk arbeidskraft i både renovering og nybygg uthuler sakte men sikkert en viktig driver i lokalsamfunnet. Når etterspørselen av lokale tjenester faller, reduseres utdanningstilbudet for håndverksfag og færre ungdom velger praktiske yrkesretninger. Når færre blir utdannet lokalt øker etterspørselen etter import. Dette blir en negativ og selvforsterkende sirkel. Byggebransjen er Norges tredje største næring og må ha en forpliktelse til skape positive ringvirkninger lokalt. Nå skjer det motsatte.


En bevisst markedsføring og satsing på kortreiste boligleveranser og håndverkertjenester er et motsvar til denne utviklingen. Vi produserer huselementer lokalt i vår fabrikk på Tromsøya, vi har fast ansatte tømrere og henter alle underleverandører til våre boligleveranser lokalt.


Det drives beviselig mye rovdrift på arbeidere fra lavkostland i byggebransjen. Ved å velge lokalt og kortreist er våre kunder med på å bygge opp under bærekraftsmål 8 - som skal fremme anstendig arbeid, sysselsetting og økonomisk vekst.


Vi begynte med elementproduksjon for ti år siden her på Skattøra. I tråd med bærekraftsmål nr 9 - innovasjon og industrialisering har BMT laget et effektivt produksjonssystem for å kunne være konkurransedyktig. Det er en misforståelse at det er dyrere å velge norsk og lokalt, understreker Wedset.

BYGGMESTEREN TROMSØ


Klima og miljø


Byggmesteren Tromsø AS vil være en foregangsbedrift når det kommer til å gjøre byggebransjen mer klimavennlig.


– Klima og miljø er gjennomgående relevant i vår bransje. Det gjelder både for produksjon og transport. Lokalt produserte boliger har svært kort transportvei kontra hus som er produsert i for eksempel Latvia. I stor skala blir det betydelig forskjell i miljøeffekten forklarer han.


Kildesortering, grønne byggeplasser og gjenbruk av bygningsdeler og materialer
blir også mer og mer utbredt i Europa. Byggmesteren skal være helt i front når den grønne gjenbruksbølgen når oss for fullt her nord, forsikrer Wedset.


Forbrukerens makt


Wedset og resten av gjengen i Byggmesteren Tromsø tror nå boligmarkedet er modent for å bevisstgjøres verdien av å velge kortreist. Flere og flere næringer fokuserer på dette, og nå er tiden kommet til oss.


– Hvis ikke markedet etterspør lokalt og kortreist, vil store deler av byggenæringen fortsette å levere importerte boliger og arbeidskraft. Derfor må folk velge bevisst og gå etter bærekraftsvennlige løsninger.


Så hvordan går man frem hvis man har ønske om kortreist boliglevereanse når man skal bygge på eller bygge nytt?


– Løft av røret, smiler Wedset og fortsetter:


– Vi gjør gratis enkle tomteanalyser og boliganalyser. Enten med fortetting av boligtomter, eller påbygg i henhold til reguleringsbestemmelser. Bare ring, så tar vi en kikk på prosjektet og gir kvalifiserte råd om hva som er mulig å få til.

PÅ KONTORET

Liv Elin og Sander jobber i team for å finne de beste løsningene for kundene.

Velger du kompetanse og erfaring er du sikret


Sander Wright Mortensen, som særlig jobber med salg mot borettslag og sameier, oppfordrer tromsøværinger til å velge utsalgssteder som har noen år på baken.


– Vi tilbyr alltid gratis befaring. Dette gjør vi for å legge et godt grunnlag gjennom den tekniske avklaringen, for å inngi trygghet på at man tar det riktige valget, og på at resultatet blir som forventet. Vi har opparbeidet samarbeide med store, trygge leverandører hvor kvalitet går hånd i hånd med pris. Vi er nøkterne i salg og selger ikke inn produkter som kunden ikke trenger, sier Wright-Mortensen, og legger til


– Vi er glade i folk og i vår store kundeportefølje av bedrifts- og næringskunder, offentlige etater og privatpersoner er det plass til mange flere. Vi ønsker å møte kundene der de er, hjemme eller på jobben..

BILDE

Lokale montører: Ferdig monterte screens i Tromsø, gjort av Avskjerming AS

KORTREISTE BOLIGER


Konseptet består av en rekke kriterier som Byggmesteren Tromsø baserer virksomheten sin på. De skal:

Være innovative i lokal boligproduksjon


Ha et aktivt program for lærlinger


Rekruttere ansatte


Bruke lokale underleverandører


Velge miljøvennlige materialer


Velge kortreise materialleveranser


Opptre ryddig og korrekt overfor ansatte, kunder og det offentligeTa vare på lokalsamfunnet vårt. Velg en KORTREIST BOLIG fra

Byggmesteren Tromsø AS


Room, Website, White, Product

Temaet for utgaven


Lørdag 21.november kommer den hittil største utgaven av BRABOLIG. Nå skal vi fordype oss i Tromsø, og få innsikt i alt som har med bolig, hjem og interiør i Ishavsbyen og omegn. 

Vi skal finne ut hva som rører seg på boligmarkedet, hvilke boliger som selges og hvem som flytter inn. Vi skal undersøke hva som ligger ute på markedet av prospekter og få et innblikk i hvordan fremtidens Tromsø blir seende ut. 

Hvordan innreder vi hjemmene våre? Og hvor kjøper vi det vi innreder hjemmene våre med? Vi vil se om tromsøværinger handler mer lokalt enn før pandemien. Hva skjer i byrommet vårt - hva har endret seg siden mars 2020. 

I BRABOLIG skal vi også se nærmere på hvordan vi jobber og ferdes rundt i Nordens Paris. Har interiør fått større fokus på kontoret? Sykler flere til jobb, sommer som vinter - og velger flere el-sykkel? Vi vil også ta temperaturen på bilfronten, og se på hvor stor del av byen vår kjører elbiler. Her skal vi også få greie på hvordan man går frem for å installere el-uttak i eneboligen eller i borettslaget. 

Dette er noen av spørsmålene vi søker svar på i neste utgave av BRABOLIG

Familien er eneste nålevende gruppe i ordenen Phoenicopteriformes, og deres nærmeste nålevende slektninger er trolig lappedykkerne.

Image compare

En artig og nyttig effekt som er tilgjengelig i Vev er et verktøy hvor man kan sammenligne to bilder. Verktøyet heter Image Compare (over) og kan tilføres prosjektet fra Vev Store i venstre meny. Man kan dra nytte av det hvis man ønsker å vise et rom før og etter styling, før og etter bygging på tomt, med og uten farger osv osv. Kun fantasien setter grenser. I innstillinger kan kan velge om man vi ha den animert eller om man kun vil ha mulighet for å skyve på bildet ved å aktiv gjøre det. Denne kan ikke brukes av de som kun har content-inngang, men som administrator og/eller designer.