Black, White

Hva velger tromsøværinger flest når man skal gjennomføre hverdagsreiser? Vi tok en prat med Veronica Wiik, prosjektleder i Tenk Tromsø, for å lære mer om transportvanene til Ishavsbyens innbyggere.

Slik reiser vi i Tromsø

TEKST: Hallvar Agersborg FOTO: Marius Fiskum/Tenk Tromsø

Hvordan er transportvanene til tromsøværinger generelt?

– Til tross for at vi blir flinkere til å gå, sykle og reise kollektivt er Tromsø fortsatt en by der bilen er foretrukket transportmiddel. Rundt halvparten av reiser blir gjort med bil. Som mange andre byer er det en stor andel korte reiser som utføres med bilen.

Er vi flinke til å gå til jobb, skole og andre gjøremål?

Ja, vi er absolutt en by som utmerker seg med høy andel gående, rundt 25 prosent. Vi har en profil som sier at vi står oss godt mot de andre store byene, og gangandelen opprettholder seg godt gjennom årstidene. Utfordringen er å ta med seg de gode vanene med gange, sykling og kollektiv inn i voksenlivet.

Teknologi
Gardinen kan styres fra en app eller via en fjernkontroll

Tromsø har blitt kalt «sykkelby». Har vi gjort oss fortjent til den tittelen?

Hva er egentlig en sykkelby? Flere enn man skulle tro sykler i Tromsø. Mange vil si «til tross for» og ikke «på grunn av» at de bor her. Det er flere syklende på årstiden med bar asfalt - rundt 7-8 prosent. Denne andelen faller noe på vinteren. Alt i alt er det en positiv utvikling, og vi ser at flere og flere sykler.

Flere tromsøværinger har gått til innkjøp av el-sykkel. Har dere merket noe til det?

Vi har sett at el-syklistene har gjort sitt inntog i Tromsø. Og det er kanskje ikke så rart i en by som har mange motbakker, mye vær og bruer med stigning og forsering både til Kvaløya og fastlandet. El-sykkelen har gjort det mer attraktivt å være syklist og har vært en «game-changer» for sykling i Tromsø både sommer og vinterstid. I Tenk Tromsø har vi kartlagt mange tiltak som vil gjøre det tryggere og bedre å være syklist, så det er fortsatt mye jobb igjen før vi kan være fornøyd.

Er vi flinke til å bruke kollektivtransport?


Ja, absolutt. Her skiller Tromsø seg positivt ut. Vi er vant til å bruke buss, og er en av byene i vårt sjikte som har en høy andel kollektivbruk. Før pandemien så vi en positiv utvikling. Da var det jo slik at trengsel på bussen begynte å bli et problem på de populære rutene i byen. Da måtte man stadig måtte sette inn mer kapasitet for å mette behovet, spesielt på rutene mellom de store arbeidsplassene og befolkningstette områdene. Andelen reisende med buss utgjør rundt 12 prosent.

TENK TROMSØ

Veronica Wiik er prosjektleder i Tenk Tromsø.

Tenk Tromsø er et stort byutviklingsprosjekt som skal få oss raskt og enkelt fram i Tromsø, samtidig som byen vokser. De jobber for nye tilbud som gjør at tromsøværinger velger bussen, sykkel eller beina på flere av våre daglige reiser.


Hvordan har pandemien påvirket reisevanene våre?

Vi har sett en klar nedgang i trafikken sammenlignet med 2019. Folk jobber mer hjemmefra og vi reiser mindre. Det er jo dette vi blir oppfordret til. En fersk rapport fra Urbanet Analyse indikerer at denne nedgangen kan vare utover pandemi-perioden. At folk blir mer skeptisk til trengsel og er utrygge når de reiser kollektivt. Vi vil nok se flere langtidsvirkninger av pandemien, og vår utfordring blir å gjøre tiltak som fører til at kollektivtrafikk oppleves mer trygt.

BILDE

Reisevanene til tromsøværinger har endret seg som følge av pandemien.

Hvordan tror du transportvanene til tromsøværingen ser ut om 10 år?

Det er vanskelig å spå, men vi håper at trenden som vi ser med «grønn livsstil» er en drivkraft som preger hvordan folk ønsker å leve livene sine. At man tar valg som er bærekraftige og reiser miljøvennlig så ofte som mulig. Om 10 år håper vi i Tenk Tromsø at det både er enklere og mer attraktivt å ta sine daglige reiser på miljøvennlige måter. Og at det er et trygt og foretrukket valg. Vi har en utfordring å jobbe med, siden det i Tromsø i dag er lett å velge bilen. Dette er en utvikling vi ønsker å snu.

BILDE

Er Tromsø en sykkelby? Mange sykler «på tross av» at de bor i Tromsø, forklarer Veronica Wiik.

Room, Website, White, Product

Temaet for utgaven


Lørdag 21.november kommer den hittil største utgaven av BRABOLIG. Nå skal vi fordype oss i Tromsø, og få innsikt i alt som har med bolig, hjem og interiør i Ishavsbyen og omegn. 

Vi skal finne ut hva som rører seg på boligmarkedet, hvilke boliger som selges og hvem som flytter inn. Vi skal undersøke hva som ligger ute på markedet av prospekter og få et innblikk i hvordan fremtidens Tromsø blir seende ut. 

Hvordan innreder vi hjemmene våre? Og hvor kjøper vi det vi innreder hjemmene våre med? Vi vil se om tromsøværinger handler mer lokalt enn før pandemien. Hva skjer i byrommet vårt - hva har endret seg siden mars 2020. 

I BRABOLIG skal vi også se nærmere på hvordan vi jobber og ferdes rundt i Nordens Paris. Har interiør fått større fokus på kontoret? Sykler flere til jobb, sommer som vinter - og velger flere el-sykkel? Vi vil også ta temperaturen på bilfronten, og se på hvor stor del av byen vår kjører elbiler. Her skal vi også få greie på hvordan man går frem for å installere el-uttak i eneboligen eller i borettslaget. 

Dette er noen av spørsmålene vi søker svar på i neste utgave av BRABOLIG

Familien er eneste nålevende gruppe i ordenen Phoenicopteriformes, og deres nærmeste nålevende slektninger er trolig lappedykkerne.

Image compare

En artig og nyttig effekt som er tilgjengelig i Vev er et verktøy hvor man kan sammenligne to bilder. Verktøyet heter Image Compare (over) og kan tilføres prosjektet fra Vev Store i venstre meny. Man kan dra nytte av det hvis man ønsker å vise et rom før og etter styling, før og etter bygging på tomt, med og uten farger osv osv. Kun fantasien setter grenser. I innstillinger kan kan velge om man vi ha den animert eller om man kun vil ha mulighet for å skyve på bildet ved å aktiv gjøre det. Denne kan ikke brukes av de som kun har content-inngang, men som administrator og/eller designer.