– Vi søker produsent til Arctic

Frontiers-konferansene i 2024 og 2025

Siden 2007 har Arctic Frontiers sin årlige konferanse samlet kompetente og engasjerte partnere og interessenter fra hele verden for å sette Arktis på dagsordenen. Nå søker de etter en produsent for 2024 og 2025-utgaven av konferansen.

Product, Font

ANNONSØRINNHOLD FRA

Den årlige konferansen, som avholdes i regi av Arctic Frontiers, er en av verdens ledende globale møteplasser for å diskutere de mest presserende spørsmålene som Arktis står overfor.

– Gjennom konferanser og aktiviteter året rundt, kommer kompetente og engasjerte partnere og interessenter for å sette Arktis på dagsordenen. Skal man lykkes med en bærekraftig utvikling av Arktis må representanter fra politikk, næringsliv og forskning møtes, sier Anu Fredrikson, daglig leder i Arctic Frontiers.

Flash photography, Water, Head, Mountain, Eye, Vertebrate, Snow, Sky, Happy, Freezing

ØNSKER DEG MED PÅ LAGET: Daglig leder Anu Fredrikson søker etter en produsent til Arctic Frontiers sin årlige konferanse i 2024/2025.

Er du vår neste produsent?

Nå søker Arctic Frontiers en produsent som kan bistå med planlegging og avvikling av neste års konferanse.

– Vår kommende produsent vil spille en avgjørende rolle gjennom hele hendelsesforløpet, og samarbeide tett med administrasjonen i Arctic Frontiers, forklarer Fredrikson.

Kandidatene må ha erfaring med planlegging og gjennomføring av lignende relevante og sammenlignbare oppdrag, særlig med hensyn til den internasjonale deltagelsen.     

– Det er viktig med stor forståelse av protokoll, som hvordan man skal ta imot utenlandske delegasjoner. Kjennskap om skikk og bruk i utenriks, internasjonale spørsmål og kutyme er nødvendig, sier Fredrikson.

Arctic Frontiers søker produsent for vår årlige konferanse i 2024 og 2025.

Noen av oppgavene til produsenten:

 • Deltagerhåndtering (herunder opprette påmeldingssystem, svare på henvendelser (minimumskrav på engelsk og på norsk), registrerings- og informasjonsdesk under konferansen, inntektsrapportering og hotellbestillinger).
 • Koordinasjon av teknisk produksjon.
 • Gjennomføring av konferansen; produsenten skal bidra ledelsen med:
  A) Planlegging
  B) Sidearrangement
  C) Håndtering av VIP-gjester
 • Bindeledd mellom organisasjonens ledelse og leverandører av ulike tjenester (eksempelvis transport, sikkerhet på lokasjon og kontakt med politiet, eksterne lokaler, frivillige, kulturinnslag, utstillere og matleverandører. Oppfølging av bestillingene og kommunikasjon med leverandører).

  For spørsmål og fullstendig konkurransegrunnlag bes det at interesserte tar kontakt med Morten Høylo i Arctic Frontiers på e-post: [email protected]

Internasjonal møteplass

Konferansen strekker seg over fire dager, og avholdes i månedsskiftet januar/februar hvert år.

Gjestene kommer fra mer enn 30 land, hvor de arktiske land naturligvis er godt representert.

– Deltakerne inkluderer alt fra forskere, næringsliv, statsledere, regjeringsmedlemmer og urfolksledere. Dette medfører at konferansen får stor internasjonal oppmerksomhet og medieomtale. I år hadde vi 54 akkrediterte journalister fra ti land, forteller Fredrikson.

På årets konferanse var det nesten 3000 besøkende som deltok på mer enn 50 ulike arrangementer under de fire dagene i Tromsø.

Siden oppstarten for 16 år siden har konferansen vokst. Ikke bare i størrelse og format. men også i anerkjennelse nasjonalt og internasjonalt.

– Dette er en av de viktigste arenaene for diskusjon rundt tematikken som vi jobber med, nemlig utviklingen av Arktis. Det er ingen norske konferanser, og svært få internasjonale, av samme størrelse og format, avslutter Fredrikson.

Kontakt

Telefon
476 13 641

E-post
[email protected]

Foto: Arctic Frontiers