Gå til sidens hovedinnhold

Ville «fryse» UNN-investeringer

Artikkelen er over 6 år gammel

Store, planlagte investeringer på UNN bør «fryses» for å gi sykehuset en økonomisk pustepause, mener UNN-styremedlem.

-Når vi i år får et underskudd eller budsjettavvik på rundt 70 millioner kroner , og ikke har klart å justere ned styrefarten, kan det være klokt å «fryse» noen investeringer i en periode eller nedskalere enkelte investeringer, sier styremedlem Eivind Mikalsen, som tok til orde for dette da UNN-styret onsdag drøftet sykehusets budsjett for 2015.

Av større investeringer ved sykehuset som man bør vurdere å sette på vent , nevner han det planlagte PET-senteret og en planlagt renovering av UNN Åsgård.

På styremøtet viste han til at investeringer som nye A-fløya og PET-senteret vil belaste sykehusbudsjettene med betydelige avskrivningskostnader om få år.

-Jeg ser selvsagt behovet for disse investeringene, men kanskje er det bedre å ta noen tøffe økonomiske beslutninger nå, for å kjøpe oss tid. Dette kan skaffe sykehuset økonomisk handlefrihet i en periode, til man har oversikt over økonomien. Nå må vi tenke nytt og kreativt, mener Mikalsen.

Den tøffe økonomiske situasjonen for UNN danner bakteppet for hans utspill. I år går sykehuset med et antatt budsjettunderskudd på rundt 70 millioner kroner. Neste år må skuta snus helt om, med krav om et budsjettoverskudd på 40 millioner kroner.

Hele sykehusorganisasjonen snur nå hver stein for å finne mulige sparetiltak. I går vedtok UNN-styret et budsjett for neste år, som innebærer at sykehuset må kutte med 168, 5 millioner kroner i forhold til dagens drift.

I følge direktør Tor Ingebrigtsen vil en eventuell utsettelse av saken om PET-senteret, ha en klar konsekvens. Han viste til at en prosjektgruppe med høyt spesialisert kompetanse er engasjert. De opererer i et felles nordisk marked, og prosjektene står i kø for dem.

-En utsettelse av saken, kan gi større forsinkelser enn vi ønsker oss. Min mening er at det vil være uklokt å utsette den, sa Ingebrigtsen, da styret drøftet forprosjektet for PET-senteret onsdag.

Styreleder Jorhill Andreassen argumenterte for at investeringene er helt nødvendige for å bedre pasienttilbudet ved sykehuset.

-Vi skal bygge PET-senteret for å kunne gi kreftpasienter i Nord-Norge den beste behandling, sa hun blant annet.

Styret ga da også grønt lys for det nye PET-senteret. Saken skal opp i Helse Nord-styret senere denne måneden.

Kommentarer til denne saken