Gå til sidens hovedinnhold

Vil sette barn som ikke kan samisk i samisk barnehage - foreldrene protesterer

Artikkelen er over 2 år gammel

– De ødelegger en velfungerende samisk barnehage

For abonnenter

Rådmannen i Nordreisa foreslår å legge ned en norsk avdeling og fylle opp den samiske barnehageavdelingen med norske barn. Det synes foreldrene er en dårlig idé.

– I dag er samisk dagligspråk i avdelingen. Det må det nesten være. Dersom kommunen nå skal fylle opp med barn som ikke mestrer samisk vil det innebære en omlegging, og norsk blir dagligspråket. Da er hele poenget med en samisk barnehageavdeling borte, sier Anne Inger Eira Lilleng.

- Ødelegger noe som fungerer

– Det er leit at dette skjer nå. I Nordreisa har man brukt mange år på å få den samiskeavdelingen til å fungere. Nå er den bemannet med personell som har samisk kompetanse, og barna som går der har samisk språkbakgrunn. I stedet for å vanne dette ut burde kommunen satt en klar standard for innholdet i den samiske barnehageavdelingen. At barna skal ha samisk språkbakgrunn og at personalet også har det, sier Sara Anne bredesen

Tirsdag skal oppvekstutvalget i Nordreisa ta stilling til den nye barnehageorganiseringen. I saksfremlegget konkluderer administrasjonen med at forslaget vil gi et bedre pedagogisk læremiljø, men vedgår at det samiske vil gå på en smell:

- Ikke lengere samisk dagligspråk

«En økning til 18 plasser ved samisk/norsk avdeling, samtidig som antall barnehageplasser totalt i kommunen reduseres, vil med stor sannsynlighet føre til flere norske barn i avdelingen. Dersom det blir flere norske barn i samisk/norsk avdeling, vil aktiviteter, samlinger, samtaler mm i større grad måtte foregå på norsk. Det vil være nødvendig for å tilrettelegge for et inkluderende barnehagemiljø og for å ivareta både samiske og norske barn i barnegruppa.

Samisk vil ikke lenger naturlig være dagligspråket på avdelingen, noe som vil ha betydning for utvikling av det samiske språkmiljøet.» heter det i saksfremlegget.

– Kommunen får betydelig støtte fra Sametinget til den samiske barnehageavdelingen. Fjerner man språket er det ingenting igjen. Da er dette tilbudet verdiløst, og kommunen får i realiteten støtte fra sametinget til å drive en ordinær norsk barnehageavdeling. Det er neppe i tråd med intensjonene, sier Hege Rollstad Nicolaisen.

Tror på løsning

Siv Elin Hansen (SV) er leder for oppvekstutvalget som skal behandle saken tirsdag. Hun tror ikke det blir gjort endringer i vilkårene for den samiske avdelingen.

- Det er slik SV ser det uaktuelt å bygge ned igjen det vi har brukt tid på å bygge opp og jeg forventer ikke at der vil være noen uenighet omkring dette i utvalget.

- Oppbygging og styrking av den samiske avdelingen har vært en klar politisk prioritering i denne perioden. Derfor vedtok et enstemmig oppvekst og kulturutvalg i 2017 styrking av den samisktalende bemanningen, noe som har gitt økning i utbetalingen av tilskudd.

- Satsingen har vist seg å ha den effekten vi ønsket, og tilbakemeldingene fra foreldrene er positive. Det samiske språket er under press også i Norge, og det er viktig at vi som kommune prioriterer tiltak vi vet virker med tanke på språkutvikling hos små barn. Det har hele tiden vært i SVs interesse å sikre at den samiske avdelinga ikke blir skadelidende i den omorganiseringen som vil skje i barnehagesektoren fremover, sier Hansen.

Kommentarer til denne saken