Vil legge ned skole og flytte elever i Tromsø

Skogvik skole på Rebbenesøy foreslås nedlagt. Foto: Ragnhild Gustad

Skogvik skole på Rebbenesøy foreslås nedlagt. Foto: Ragnhild Gustad

Artikkelen er over 4 år gammel
DEL

Skolestrukturen for distriktsskolene i Tromsø kommune legges nå ut på høring.

Saken skal opp i til behandling i Byrådet torsdag.

I høringsdokumentet til ny skolestruktur står det at saken fremmes på bakgrunn av at noen skoler i distriktet i Tromsø kommune har et lavt eller synkende elevtall.

Sliter med å finne lærere

- Det er vanskelig å skaffe nødvendig kompetanse blant lærerne for å gi elevene et forsvarlig opplæringstilbud, særlig på ungdomstrinnet, står det i dokumentet.

Det foreslås å legge ned Skogvik skole på Rebbenesøya. Samtidig foreslås det å flytte flere skoleklasser.

Store endringer

Det foreslås store endringer for mange av skolene og elevene som går der. Her er forslagene:

* Skogvik skole legges ned fra 01.08.2015. Det inngås avtale med Karlsøy kommune om at opplæringen av barn i Tromsø kommunes del av Rebbenesøya, skjer på Hansnes skole.

* Vengsøy skole gir opplæring på 1. – 7. trinn. Ungdomstrinnet overføres til Kvaløysletta skole

* Trondjord skole opprettholdes som en kombinert skole med opplæring på 1. – 10. trinn

* Vikran skole gir opplæring på 1. – 4. trinn. 5. -7. trinn overføres til Straumsbukta skole fra

01.08.2015. Vikran barnehage etableres i skolebygningen på Vikran.

* Straumsbukta skole opprettholdes som en kombinert skole med opplæring på 1. – 10. trinn.

* Kattfjord skole gir opplæring på 1. – 4. trinn. 5. -7. trinn overføres til Brensholmen skole fra skoleåret 2015-2016.

* Brensholmen skole opprettholdes som en kombinert skole med opplæring på 1. – 10. trinn.

* Lakselvbukt skole opprettholdes som en kombinert skole med opplæring på 1. – 10. trinn.

* Sjursnes skole gir opplæring på 1. – 4. trinn. 5. -10 trinn overføres Ramfjord skole fra 01.08.2015.

* Skittenelv skole opprettholdes som en barneskole for 1. – 7. trinn. Dersom det blir plassproblemer ved skolen, reguleres skolekretsgrensa mot Skjelnan skole.