Ap, SV og Rødt presenterte «Kystens Hus»-erklæringen onsdag.