Vil ha ny brannstasjon på Kvaløya og langs E8

Brannsjefen ønsker stasjoner på Kvaløya og i Ramfjord.