Vil ha nær full drift til høsten – på en betingelse

Hurtigruten vil ha 14 av 16 skip i drift.