Fylkesrådet i Finnmark ønsker økt beredskap i Finnmark. På ønskelisten står politihelikoptre, større våpenkapasitet og styrket tilstedeværelse fra Hæren.

Det kommer fram i et innspill fra Troms og Finnmark fylkeskommune til Forsvarskommisjonen og Totalberedskapskommisjonen.

I 2023 skal kommisjonene levere sitt arbeid der de kommer med anbefalinger til landets sikkerhet og beredskap, og for Finnmarks vedkommende er det ikke tvil om hva de ønsker å prioritere.

Å styrke Finnmark med helikoptre i Kirkenes og i Hammerfest, øke Forsvarets kapasitet i området og styrke infrastrukturen er noen av de totalt 54 punktene i fylkesrådets innspill.

– Vi har jobbet fram våre innspill for å kunne påvirke kommisjonene, sier fylkesrådsleder Kristina Torbergsen i en pressemelding.

Hun peker på at man ved å styrke infrastruktur som strømforsyning, veinett, bruer og annen framkommelighet, tjener både sivilsamfunnet og det nasjonen Norge trenger i et forsvarsperspektiv.

– Skal vi kunne håndtere en større krise i Finnmark, må totalforsvarsbasen Porsanger styrkes. Her tenker jeg på Porsangmoen, Banak flystasjonen og Halkavarre skytefelt, sier Torbergsen.

Innspillene skal også til behandling i fylkestinget i desember.