Siden 15 juni har det vært unntak fra innreisekarantene i Norden, for regioner der smittespredningen anses lav.

Folkehelseinstituttet (FHI) anbefaler nå at regjeringen innfører innreisekarantene for seks nye distrikter i Finland. Blant dem er grenseregionen Lappland. Dermed vil innreisekarantenen gjelde ved grenseovergangen Kilpisjarvi.

Forrige uke gjorde regjeringen sykehusdistriktene Norra Karelen og Vasa i Finland røde. Etter smitteøkning, foreslår FHI nå at også Centrale Tavastland, Egentliga Finland, Lappland, Länsji-Pohja, Mellersta Österbotten og Syd-Österbotten legges til denne listen.

Det er regjeringen som fatter beslutninger om hvilke land som er omfattet av ti dagers innreisekarantene. Oppdaterte reiseråd vil gjelde tidligst dagen etter nytt vedtak i regjeringen.