Vil bygge glasstunnel til 14 millioner for å få trailere opp problembakke på E6

Med skuddsikkert glass vil et gründerfirma bygge tunnel over Brandvollbakken på E6 i Bardu. De har også en løsning for å sikre det rasutsatte innslaget ved Pollfjelltunnelen i Lyngen kommune - til 32 millioner kroner.