Vil beholde Kvaløyforbindelsen: - Vi har så store utfordringer at vi ikke kan ta ut en ny forbindelse

Høyre prioriterer Kvaløyforbindelsen framfor ny hovedvei til flyplassen.