Vil be om granskning av ordførerens personlige bånd til Hurtigruten