Vil åpne bydelens aller første skjenkested

Bryggeriet fikk femdoblet størrelse da det flyttet til Skattøra. Nå ligger alt an til at de også får skjenke.